Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

För patienter

Multidisciplinär teammetod/information om behandling

KOL-centrum erbjuder en strukturerad vård med fokus på en noggrann och interprofessionell hantering av KOL och är baserat på svenska rekommendationer om bästa praxis för patienter med KOL. Dessa är: korrekt diagnos, korrekt behandling och korrekt hantering samt uppföljning av försämringsperioder. Vår omfattande vård möjliggör ett individualiserat förhållningssätt till vårdplanen, tillämpning av patientanpassade enheter och betonar vikten av att utbilda patienten. All vård utförs av en tvärvetenskaplig teamspecialist, inklusive lungläkare, dietist, kurator, specialiserad sjuksköterska, undersköterska, fysioterapeut och arbetsterapeut.

 Beskrivning av teambesök

Teambesök hos oss på KOL-centrum innebär att du kommer bli kallad till tre besök där du träffar olika delar av vårt team. Vid första besöket ingår eventuellt en röntgen, spirometri, blodprover och du kommer att träffa undersköterska samt biomedicinsk analytiker. Det andra teambesöket innebär möten med undersköterska, sjuksköterska, läkare och arbetsterapeut och under det tredje besöket får du träffa sjukgymnast, dietist och kurator. Teambesöken är till för att ge oss en så samlad bild som möjligt av dig och din diagnos. Med hjälp av hela teamet utarbetar vi en så effektiv behandlingsplan som möjligt för dig att följa och ta med dig härifrån. Behandlingsplanen ska du ta med dig till nästa besök hos oss och vi rekommenderar även att du tar med den till dina besök hos din vårdcentral.

 Vi är till för dig

Vi förstår din situation och anpassar oss efter dig. Vissa av dina möten med vården kan ske digitalt hemifrån och mycket information kan därmed erhållas innan ditt bokade möte med specialisterna. Alla bidrar till din individualiserade och dynamiska vårdplan och besöken kan effektivt planeras.  En patient som kan sin sjukdom, förstår vad som krävs och får kraft av vårdens stöd kommer att må bättre och ha en bättre livskvalitet. Därför utbildar vi våra patienter, stöttar livsstilsförändring och ger psykologiskt och socialt stöd utöver den medicinska behandlingen.

Hur kan jag komma till KOL-centrum
När du söker vård hos oss behöver vi veta något om de besvär du har. Den informationen kan vi till exempel få genom att en läkare på din vårdcentral eller annan läkare skriver en remiss till oss. Du kan också skriva en egen vårdbegäran. Du kan göra en egen vårdbegäran på två olika sätt antingen genom att logga in på 1177.se för att använda e-tjänsterna eller genom att skicka in en pappersblankett.

 

 

 


Senast uppdaterad: 2020-02-05 15:34