Kuratorer

Sahlgrenska sjukhuset

Kontaktuppgifter

TELEFONTIDER
mån - fre 08:00 - 16:00

Vita Stråket 15

Vita stråket 15

Sahlgrenska sjukhuset

413 46 Göteborg

VÄGBESKRIVNING

Till Sahlgrenska sjukhuset går ett stort antal spårvagns- och busslinjer. Hållplats Sahlgrenska huvudentré. Se vidare på http://www.vasttrafik.se/.

När man är drabbad av sjukdom, skada eller funktionshinder kan livet förändras både för den drabbade och för de närstående. Kurator erbjuder stöd som kan bidra till att öka din och dina närståendes förmåga och möjlighet att hantera den förändrade livssituationen.

Söka vård hos oss

Du kommer i kontakt med oss via personal på den avdelning eller mottagning där du vårdas. Du kan också kontakta oss direkt per telefon.

Vid ditt besök hos oss

Kurator kan bistå patient och/eller närstående med:

  • Samtal om de känslomässiga reaktioner sjukdomen/skadan kan föra med sig och hur man kan hantera det.  
  • Information, råd och stöd i sociala/psykosociala frågor gällande t ex boende, ekonomi, juridik och arbete.
  • Vägledning om samhällets resurser.

Checklista inför ditt besök:

  • Ta med fotolegitimation och eventuellt högkostnadskort. 
  • Samtal hos kurator är kostnadsfritt för inneliggande patienter och närstående. 
  • För dig som patient i öppen vård är kostnaden 100 kronor om inget annat anges. 

Vi som arbetar här

Vi är socionomer.

Eftersom Sahlgrenska Universitetssjukhuset har ett utbildningsansvar förekommer det studenter på våra mottagningar och avdelningar. Du har som patient rätt att säga till om du inte vill ha studenter närvarande under ditt besök. Alla som arbetar här, personal och studenter, har tystnadsplikt.

Synpunkter

Vårt mål är att ge dig god vård och ett gott bemötande. Om du har synpunkter på den vård, behandling eller det bemötande du har fått är vi mycket tacksamma om du låter oss få veta detta. Lämna gärna dina synpunkter till:

Maria Eriksson, enhetschef
Telefon: 0700 - 825007
E-post: E-postadress

Du kan också skicka dina synpunkter med vanlig post:

Blankett för synpunkter på vården

Ansvariga för mottagningen

Maria Eriksson, enhetschef
Telefon: 0700  - 825007
E-post: E-postadress