Neurologopedi (öppenvårdsmottagning)

Högsbo sjukhus

Kontaktuppgifter

TELEFONTIDER
mån - fre 07:30 - 17:00

Tunnlandsgatan 2 A

Byggnad 1

Högsbo sjukhus

421 37 Västra Frölunda

VÄGBESKRIVNING

Spårvagn 1, 7, 8 mot Frölunda/Tynnered. Gå av hållplats Lantmilsgatan. Gå ner för backen till vänster så ligger Högsbo sjukhus på höger sida. Skyltning finns. Inne på sjukhusområdet finns mottagningen i byggnad 1.

Vi vänder oss till dig med tal-, språk- och kommunikationssvårigheter efter en hjärnskada eller neurologisk sjukdom.

Söka vård hos oss

När du söker vård hos oss behöver vi veta något om den sjukdom eller de besvär du har. Den informationen kan vi till exempel få genom att en läkare på din vårdcentral eller annan läkare skriver en remiss till oss. Du kan också skriva en egen vårdbegäran.

Blankett för egen vårdbegäran

Vid ditt besök hos oss

Vi erbjuder utredning och behandling av dig med tal- och språksvårigheter som afasi och dysartri. Hos oss kan du även prova ut och träna användandet av kommunikationshjälpmedel. Utöver vår öppenvårdsmottagning finns vi på olika avdelningar där du som patient vårdas och på rehabiliteringsmottagningar.

Målet med den logopediska behandlingen hos oss är att du som patient ska få förbättrade kommunikationsmöjligheter. Din omgivning och dina närstående spelar en viktig roll i kommunikativt samspel och erbjuds därför utbildning och information parallellt med din övriga behandling. Du får gärna ta med dig en närstående till besöket hos oss.

Checklista inför ditt besök:

  • Ta med dig fotolegitimation, kallelse och eventuellt högkostnadskort.
  • Fyll i och ta med frågeformuläret som vi skickat per post.
  • Ta med glasögon, hörapparat och kommunikationshjälpmedel om du använder något av detta.
  • Kom ihåg att boka sjukresa i god tid, även återresan.
  • Du får en faktura hemskickad efter ditt besök.
  • Besöket hos oss tar ungefär en timme.

Vi som arbetar här

På vår mottagning finns legitimerade logopeder.

Eftersom Sahlgrenska Universitetssjukhuset har ett utbildningsansvar förekommer det studenter på våra mottagningar och avdelningar. Du har som patient rätt att säga till om du inte vill ha studenter närvarande under ditt besök. Alla som arbetar här, personal och studenter, har tystnadsplikt.

Synpunkter

Vårt mål är att ge dig god vård och ett gott bemötande. Om du har synpunkter på den vård, behandling eller det bemötande du har fått är vi mycket tacksamma om du låter oss få veta detta. Lämna gärna dina synpunkter till:

Maria Eriksson, enhetschef
Telefon: 0700 - 82 50 07
E-post: 

Du kan också skicka dina synpunkter med vanlig post:

Blankett för synpunkter på vården

Ansvariga för mottagningen

Maria Eriksson, enhetschef
Telefon: 0700 - 82 50 07
E-post: