Palliativ dagvård Högsbo

Kontaktuppgifter

Telefontider

måndag - fredag 9:00 - 16:00

Växeltelefon

Öppettider

måndag - fredag 9:00 - 16:00

Besöksadress

Tunnlandsgatan 2 A
421 37 Västra Frölunda
Högsbo sjukhus
Byggnad 1, plan B

Vägbeskrivning

Hållplats Sahlgrenska, ingång via huvudentré. Hiss D, plan 12.

Postadress

Sahlgrenska Universitetssjukhuset Palliativ dagvård
Box 30110
400 43 Göteborg

På Högsbo sjukhus finns en dagvårdsverksamhet för dig som har behov av och önskemål om aktiviteter för att lindra eventuella symtom, förbättra din funktion och öka ditt välbefinnande. Exempel på aktiviteter är träning i grupp och/eller individuellt, bassängträning, skapande aktiviteter, samtal enskilt och/eller i grupp mm. Du erbjuds individuell bedömning avseende hur ofta och hur länge dina besök på dagvården ska vara.

Söka vård hos oss

När du söker vård hos oss behöver vi veta något om den sjukdom eller de besvär du har. Den informationen kan vi till exempel få genom att en läkare på din vårdcentral eller annan läkare skriver en remiss till oss. Du kan också skriva en egen vårdbegäran. 

Vi som arbetar här

På dagvården träffar du sjuksköterska, undersköterska, fysioterapeut, arbetsterapeut, kurator och dietist. Sjukhuskyrkan på Högsbo sjukhus finns i anslutning till dagvårdens lokaler.

Ansvariga för mottagningen

Kontakta oss för att få veta mer: 
Maria Arnby eller Ulrika Husu, vårdenehetschefer 
Epost: maria.arnby@vgregion.se eller ulrika.husu@vgregion.se


Senast uppdaterad: 2019-01-30 15:24