Palliativ dagvård Högsbo

Högsbo sjukhus

Kontaktuppgifter

TELEFONTIDER
mån - fre 09:00 - 16:00

Tunnlandsgatan 2 A

Byggnad 1, plan B

Högsbo sjukhus

421 37 Västra Frölunda

VÄGBESKRIVNING

Hållplats Sahlgrenska, ingång via huvudentré. Hiss D, plan 12.

På Högsbo sjukhus finns en dagvårdsverksamhet för dig som har behov av och önskemål om aktiviteter för att lindra eventuella symtom, förbättra din funktion och öka ditt välbefinnande. Exempel på aktiviteter är träning i grupp och/eller individuellt, bassängträning, skapande aktiviteter, samtal enskilt och/eller i grupp mm. Du erbjuds individuell bedömning avseende hur ofta och hur länge dina besök på dagvården ska vara.

Din vistelse hos oss

För att komma till dagvården kan din ansvariga sjuksköterska, fysioterapeut eller arbetsterapeut skicka en remiss. Du kan också skriva en egen vårdbegäran.

Du kan också skriva en egen vårdbegäran.

Blankett för egen vårdbegäran

Vi som arbetar här

På dagvården träffar du sjuksköterska, undersköterska, fysioterapeut, arbetsterapeut, kurator och dietist. Sjukhuskyrkan på Högsbo sjukhus finns i anslutning till dagvårdens lokaler.

Kontakt

Kontakta oss för att få veta mer:
Karin Rahm, tf vårdenehetschef
Telefon: 070 - 082 39 34