Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Palliativt Centrum

Kontaktuppgifter

Telefon

Telefontider

måndag - fredag 8:00 - 16:00

Öppettider

måndag - fredag 8:00 - 16:00

Besöksadress

Tunnlandsgatan 2 A
421 37 Västra Frölunda
Högsbo sjukhus
B1, avdelning 602, plan 1

Postadress

Sahlgrenska Universitetssjukhuset Palliativt Centrum
Box 30110
400 43 Göteborg

Kommande utbildningar

Hösten 2020

Beträffande utbildningar återkommer vi längre fram i höst.

 

Palliativt centrum arbetar för utveckling, utbildning, forskning och rådgivning inom palliativ vård och är en del av den Palliativa sektionen vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Den kliniska verksamhet omfattar läkare och kuratorer vid ASIH-team, läkaransvar vid hospice i Göteborg, en palliativ slutenvårdsenhet och palliativt konsultteam.

Verksamheten vid Palliativt centrum omfattar:

Utbildning och utveckling

 • Bedriver utbildning inom den palliativa vårdens olika områden. 
 • Medverkar med föreläsningar på utvecklingsdagar, konferenser och dylikt.

Forskning

 • Personal från Palliativt centrum bedriver forskning inom palliativ vård. 
 • Stimulerar till forskning och samlar befintlig forskning inom palliativ vård.
 • Behjälpliga med ämnen till uppsatser avseende palliativ vård.

Rådgivning

 • Personal från Palliativt centrum ingår i det palliativa konsultteamet.
 • Man kan även vända sig Palliativt centrum för:
  - allmän rådgivning om palliativ vård.
  - specifik rådgivning angående vuxna patienter i ett palliativt skede   oavsett vårdform och diagnos t ex när det gäller symtomlindring, omvårdnad, planering.
  - psykosociala frågor avseende patient och närstående.
 • Rådgivningen är konsultativ och patientansvaret kvarstår hos behandlande enhet.

Söka vård hos oss

Palliativt centrum vänder sig till:

Verksamheter inom Sahlgrenska Universitetssjukhuset och andra vårdgivare i Göteborg med kranskommuner som vårdar svårt sjuka och döende patienter oavsett diagnos. Alla personalkategorier är välkomna att kontakta oss via telefon eller mail.

Vi som arbetar här

Vi som arbetar här är sjuksköterskor, kurator och läkare. 

Hans Gunnarsson

Sektionschef

Inger Benkel

Kurator

Senast uppdaterad: 2020-07-20 11:18