Palliativt Centrum

Högsbo sjukhus

Kontaktuppgifter

TELEFONTIDER
mån - fre 08:00 - 16:00

E-POST

E-postadress

Tunnlandsgatan 2 A

B1, avdelning 602, plan 1

Högsbo sjukhus

421 37 Västra Frölunda

Palliativt centrum är en enhet för rådgivning, utveckling, utbildning och forskning inom palliativ vård.

Söka vård hos oss

Palliativt centrum vänder sig till verksamheter inom Sahlgrenska Universitetssjukhuset och andra vårdgivare i Göteborg med kranskommuner, som vårdar svårt sjuka och döende vuxna patienter oavsett diagnos - på sjukhus, i hemmet eller på annan vårdinrättning. Vi ger allmän rådgivning om palliativ vård och specifik rådgivning i patientärenden, exempelvis symtomlindring, rutiner och samordning.

Vi är vana vid att hantera psykosociala frågor gällande patient och närstående och jobbar konsultativt utan att ta över patientansvar. 

Alla personalkategorier är välkomna att kontakta oss via telefon eller mail.

Synpunkter

Vårt mål är att ge dig god vård och ett gott bemötande. Om du har synpunkter på den vård, behandling eller det bemötande du har fått är vi mycket tacksamma om du låter oss få veta detta. Lämna gärna dina synpunkter till:

Ulla Molander, sektionschef
Telefon: 
E-post: 

Du kan också skicka dina synpunkter med vanlig post:

Blankett för synpunkter på vården

Ansvariga för mottagningen

Ulla Molander, sektionschef
Telefon: 
E-post: