Sömnrelaterade andningsstörningar

Presentationer från dag 1, 2019-03-13 på Sömnrelaterade andningsstörningar inom ramen för diplomering i regi av SFSS och SESAR. Dessa presentationer kommer att finnas publicerade t o m 2019-04-30.

Respirationsfysiologi - Hedner

Lektionsplanering - Stenlöf Nedan följer 2 artikar och en bildserie som ni helst ska ha tittat på före föreläsningen.
Bildserie
Artikel 1
Artikel 2

Cirkulationsfysiologi - Grote

Klassifikation av sömnrelaterade andningsstörningar - Grote

Metoder för klassifikation av sömnrelaterade andningsstörningar - Zou

Tolkningsmall

SESAR riktlinjer FINAL med typiska exempel


Senast uppdaterad: 2019-03-11 13:55