Sömnrelaterade andningsstörningar 190314

Presentationer från dag 2, 2019-03-14 på Sömnrelaterade andningsstörningar inom ramen för diplomering i regi av SFSS och SESAR. Dessa presentationer kommer att finnas publicerade t o m 2019-04-30.

Anatomi och funktion i övre luftväg - Hellgren

Kirurgisk behandling vid OSAS - Hellgren

Patofysiologi obstruktiva andningsstörningar - Hedner

Hypotentilationssyndrom - Hemlin

Kardiovaskulära komplikationer vid obstruktiv sömnapné - Hedner

Oral apparatur vid sömnapné - Tegelberg

OSA - icke kirurgisk terapi - Hedner

Nationellt kvalitetsregister för sömnapné - Hedner

Registreringsteknik andning - Zou, Hedner


Senast uppdaterad: 2019-03-11 14:15