Sömnrelaterade andningsstörningar 2019-03-15

Presentationer från dag 3, 2019-03-15 på Sömnrelaterade andningsstörningar inom ramen för diplomering i regi av SFSS och SESAR. Dessa presentationer kommer att finnas publicerade t o m 2019-04-30.

Centrala andningsstörningar - Grote

Neurokognitiv funktion vid sömnapné - Grote

Mekanisk terapi med positivt andningstryck - Grote

Artikel om CPAP

PAP guidelines - Grote, Zou


Senast uppdaterad: 2019-03-11 14:26