Palliativ vård i praktiken för undersköterskor

Presentationen från utbildningseftermiddag för undersköterskor 2019-03-06 i föreläsningssalen Tallen på Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus, Östra sjukhuset. Arrangör Palliativt centrum, SU. Dessa presentationer kommer att finnas publicerade t o m 2019-04-21

Palliativ vård i praktiken - Samlad presentation från Angela Collin, Inger Benkel  och Linnea Carling

 

 

 

 


Senast uppdaterad: 2019-03-12 08:42