Palliativ vård överallt till alla som behöver 2019-01-03

Samlade presentationer från föreläsningsdagen 2019-01-30 i Sahlgrens aula, Sahlgrenska sjukhuset. Arrangör Palliativt centrum, SU. Dessa presentationer kommer att finnas publicerade t o m 2019-03-31.

Palliation vid svår hjärtsvikt - Lars Klintberg

Syrgas i palliativ vård - Daniel Hansson

Illamående - ett vanligt symtom vid svår sjukdom  - Marie Swahn

Palliativt konsultteam vid SU - Marie Anjou, Inger Benkel, Ulla Molander

Palliativ hemsjukvård till patienter med hjärtsvikt - Margareta Brännström

Strategier för att införa palliativ vård/förhållningssätt på akutsjukvårdsavdelning - Susanne Lind

Palliativ vård inom intensivvård - Isabell Fridh

Hur vill vi vårdas i livets slutskede? Var dör vi? Hur dör vi? Joakim Öhlén


Senast uppdaterad: 2019-02-18 15:39