Avdelning 13 kardiologi

Sahlgrenska sjukhuset

Kontaktuppgifter

TELEFONTIDER
fem dygnsavd mån - fre 07:00 - 21:00
BESÖKSTIDER
mån - fre 14:00 - 19:00

Blå stråket 5

Plan 6

Sahlgrenska sjukhuset

413 46 Göteborg

VÄGBESKRIVNING

Hållplats Sahlgrenska huvudentré, se intern skyltning.

Vi tar emot dig med en hjärtrelaterad sjukdom som exempelvis hjärtsvikt eller hjärtrytmrubbning. Vi utreder också dig som ska genomgå en eventuell hjärttransplantation.

Din vistelse hos oss

Du som patient kommer till vår avdelning via ambulans, akutmottagning eller för planerad behandling. Om du kommer för en planerad behandling är det viktigt att du noga följer de instruktioner som skickats hem till dig inför din undersökning och behandling.

När du kommer till oss har vi ett samtal där du kommer att få information om din vistelse och tar upp eventuella frågor du har om din tid på avdelningen. Under inskrivningsdagen kommer en del undersökningar att utföras och det kan bli en del väntetid mellan dessa. Det kan ta lite tid innan du får din sängplats och vi hoppas att du har förståelse för detta.

Checklista inför din vistelse:

  • Skriv gärna ner vilka mediciner du äter och frågor du önskar ställa inför din vistelse.
  • Ta med fotolegitimation, toalettartiklar, bekväma skor, fickpengar och eventuella mediciner för första dygnet.
  • Anmäl ditt besök på sjuksköterskeexpeditionen.

Här kan du läsa mer inför din vistelse hos oss:

Välkommen till avdelning 13

Vi som arbetar här

På vår avdelning arbetar vi i  team med läkare, sjuksköterskor och undersköterskor vilket gör att vi kan ta tillvara alla yrkeskategoriers kunskap och kompetens. Till vår avdelning är också fysioterapeut, arbetsterapeut och kurator knutna. 

Eftersom Sahlgrenska Universitetssjukhuset har ett utbildningsansvar förekommer det studenter på våra mottagningar och avdelningar. Du har som patient rätt att säga till om du inte vill ha studenter närvarande under ditt besök. Alla som arbetar här, personal och studenter, har tystnadsplikt.

Synpunkter

Vårt mål är att ge dig god vård och ett gott bemötande. Om du har synpunkter på den vård, behandling eller det bemötande du har fått är vi mycket tacksamma om du låter oss få veta detta. Lämna gärna dina synpunkter till:

Ann-Kristin Berndt, vårdenhetschef
Telefon: 031 - 342 78 14
E-post: E-postadress

Du kan också skicka dina synpunkter med vanlig post:

Blankett för synpunkter på vården

Ansvariga för avdelningen

Ann-Kristin Berndt, vårdenhetschef
Telefon: 031 - 342 78 14
E-post: E-postadress

Per Albertsson, verksamhetschef och medicinskt ansvarig
Telefon: 031 - 342 75 35
E-post: E-postadress