Hjärtintensivvårdsavdelning 92-93 Sahlgrenska

Sahlgrenska sjukhuset

Kontaktuppgifter

TELEFONTIDER
mån - sön dygnet runt
BESÖKSTIDER
mån - sön dygnet runt

Gröna stråket 2

Plan 1

Sahlgrenska sjukhuset

413 46 Göteborg

VÄGBESKRIVNING

Hållplats Sahlgrenska huvudentre. Gröna stråket 2, uppgång B, plan1.

Vi tar emot dig med en hjärtsjukdom som exempelvis hjärtinfarkt, kärlkramp, hjärtsvikt eller hjärtrytmrubbning och som behöver intensivvård. Vi erbjuder även övervakningsplats när ditt tillstånd stabiliserats.

Din vistelse hos oss

De flesta patienter kommer till oss akut med ambulans, via akutmottagningen eller överflyttas från andra sjukhus i Västra Götalandsregionen. 

Checklista inför din vistelse:

  • Ta med fotolegitimation
  • Anmäl dig i sjuksköterskeexpeditionen på avdelning 93.
  • Betalning sker via faktura som du får hemskickad efter vårdtidens slut.
  • Mobiltelefon ska vara avstängd under vistelsen på avdelningen, det finns möjlighet att få fast telefon inkopplad vid sängplatsen.
  • Vi kan inte ansvara för värdesaker utan ber dig lämna dessa hemma i möjligaste mån.

Vi som arbetar här

På vår avdelning finns bland annat undersköterska, sjuksköterska och läkare.

Eftersom Sahlgrenska Universitetssjukhuset har ett utbildningsansvar förekommer det studenter på våra mottagningar och avdelningar. Du har som patient rätt att säga till om du inte vill ha studenter närvarande under ditt besök. Alla som arbetar här, personal och studenter, har tystnadsplikt.

Synpunkter

Vårt mål är att ge dig god vård och ett gott bemötande. Om du har synpunkter på den vård, behandling eller det bemötande du har fått är vi mycket tacksamma om du låter oss få veta detta. Lämna gärna dina synpunkter till:

Jenny Ljus, vårdenhetschef
Telefon: 031 - 342 96 55
E-post: E-postadress

Du kan också skicka dina synpunkter med vanlig post:

Blankett för synpunkter på vården

Ansvariga för avdelningen

Jenny Ljus, vårdenhetschef
Telefon: 031 - 342 96 55
E-post: E-postadress