Kardiologi dagvård

Sahlgrenska sjukhuset

Kontaktuppgifter

Gröna stråket 2

Sahlgrenska sjukhuset

413 46 Göteborg

VÄGBESKRIVNING

Hållplats Sahlgrenska huvudentré, se intern skyltning.

Vi tar emot dig som behöver ett polikliniskt ingrepp som exempelvis kranskärlsröntgen, ballongvidgning, ablationer och renal denervering.

Söka vård hos oss

När du söker vård hos oss behöver vi veta något om den sjukdom eller de besvär du har. Den informationen kan vi till exempel få genom att en läkare på din vårdcentral eller annan läkare skriver en remiss till oss. Du kan också skriva en egen vårdbegäran.

Vid ditt besök hos oss

Eftersom ingreppen tar olika lång tid och sker vid olika tider på dagen så kan det i vissa fall bli aktuellt att du som patient läggs in på avdelning 92/93 eller avdelning 134 och 135.

Checklista inför ditt besök:

  • Ta med dig fotolegitimation, kallelse och eventuellt högkostnadskort.
  • Anmäl ditt besök i Handkirurgens kassa på entréplan.
  • Betalning sker ankomst, vi accepterar kontant- och kortbetalning eller betalning mot faktura.

Vi som arbetar här

På vår mottagning finns bland annat undersköterska, sjuksköterska och läkare.

Eftersom Sahlgrenska Universitetssjukhuset har ett utbildningsansvar förekommer det studenter på våra mottagningar och avdelningar. Du har som patient rätt att säga till om du inte vill ha studenter närvarande under ditt besök. Alla som arbetar här, personal och studenter, har tystnadsplikt.

Synpunkter

Vårt mål är att ge dig god vård och ett gott bemötande. Om du har synpunkter på den vård, behandling eller det bemötande du har fått är vi mycket tacksamma om du låter oss få veta detta. Lämna gärna dina synpunkter till:

Charlotte Widell, vårdenhetschef
Telefon: 031 - 342 77 04
E-post: E-postadress

Du kan också skicka dina synpunkter med vanlig post:

Blankett för synpunkter på vården

Ansvariga för mottagningen

Charlotte Widell, vårdenhetschef
Telefon: 031 - 342 77 04
E-post: E-postadress