Tobakspreventiv mottagning

Sahlgrenska sjukhuset

Kontaktuppgifter

TELEFONTIDER
1/9 t o m 31/5 mån - fre 07:30 - 17:00
1/6 t o m 31/8 mån - fre 07:30 - 13:00

Gröna stråket 5

Plan 2

Sahlgrenska sjukhuset

413 46 Göteborg

VÄGBESKRIVNING

Hållplats Sahlgrenska universitetssjukhuset

Till oss kan du vända dig om du behöver hjälp att sluta röka eller snusa.

Söka vård hos oss

Till vår mottagning kan du komma på remiss från din läkare men det går också bra att beställda tid själv utan remiss via telefon 031-343 63 00.

Vid ditt besök hos oss

  • Fyll i och ta med dig frågeformuläret om dina tobaksvanor du fått hemskickat.
  • Ta med dig fotolegitimation och eventuellt högkostnadskort.
  • Ett individuellt besök kostar 100 kronor och ett gruppbesök 50 kronor.

Hos oss kan man välja om man vill gå i grupp eller individuellt, i kombination med läkemedelsbehandling. Ditt första besök hos oss är alltid individuellt Vi går igenom hur du kan förbereda dig inför rökstoppet och ger råd som kan vara användbara under själva avvänjningsperioden. 

I en grupp träffas deltagarna sju gånger, gruppen leds av en sjuksköterska. Deltagarna i gruppen kan variera mellan 4-10 personer. Behandlingen pågår under två månaders tid.

Antal individuella besök kan dock variera och ibland sker uppföljning per telefon som komplement.

Ett individuellt möte tar 30-60 minuter och ett gruppmöte ungefär 60 minuter. Väntetiden till att börja i grupp är mellan en till två månader.

Vi som arbetar här

På vår mottagning finns sjuksköterskor som är diplomerade tobaksavvänjare.

Eftersom Sahlgrenska Universitetssjukhuset har ett utbildningsansvar förekommer det studenter på våra mottagningar och avdelningar. Du har som patient rätt att säga till om du inte vill ha studenter närvarande under ditt besök. Alla som arbetar här, personal och studenter, har tystnadsplikt.

Synpunkter

Vårt mål är att ge dig god vård och ett gott bemötande. Om du har synpunkter på den vård, behandling eller det bemötande du har fått är vi mycket tacksamma om du låter oss få veta detta. Lämna gärna dina synpunkter till:

Annika Odell, vårdenhetschef
Telefon: 031 - 342 75 83
E-post: E-postadress

Du kan också skicka dina synpunkter med vanlig post:

Blankett för synpunkter på vården

Ansvariga för mottagningen

Annika Odell, vårdenhetschef
Telefon: 0727-300280
E-post: E-postadress