Tobakspreventiv mottagning

Sahlgrenska sjukhuset

Kontaktuppgifter

TELEFONTIDER
1/9 t o m 31/5 mån - fre 07:30 - 17:00
21/12 t o m 5/1 mån - fre 07:30 - 13:00

Gröna stråket 5

Plan 2

Sahlgrenska sjukhuset

413 46 Göteborg

VÄGBESKRIVNING

Hållplats Sahlgrenska universitetssjukhuset

Till oss kan du vända dig om du behöver hjälp att sluta röka eller snusa.

Söka vård hos oss

Till vår mottagning kan du komma på remiss från din läkare men det går också bra att beställda tid själv utan remiss via telefon 031-342 24 00

Vid ditt besök hos oss

  • Fyll i och ta med dig frågeformuläret om dina tobaksvanor du fått hemskickat.
  • Ta med dig fotolegitimation och eventuellt högkostnadskort.
  • Ett individuellt besök kostar 100 kronor och ett gruppbesök 50 kronor.

Ditt första besök hos oss är alltid individuellt. Efter det kan du välja om du vill gå individuellt eller i grupp, eventuellt i kombination med läkemedel för tobaksavvänjning. Vi går igenom hur du kan förbereda dig inför tobaksstoppet och ger råd som är användbara under behandlingen. 

Ett individuellt möte tar 30-60 minuter. Antal individuella besök kan variera och uppföljning per telefon görs som komplement.

I en grupp träffas deltagarna sju gånger, gruppen leds av en sjuksköterska/Diplomerad tobaksavvänjare och varje möte tar ca 60 minuter. Antal deltagare i grupp kan variera mellan 4-10 personer.

Vi som arbetar här

På Tobakspreventiv mottagning arbetar sjuksköterskor som är diplomerade tobaksavvänjare.

Eftersom Sahlgrenska Universitetssjukhuset har ett utbildningsansvar förekommer det studenter på våra mottagningar och avdelningar. Du har som patient rätt att säga till om du inte vill ha studenter närvarande under ditt besök. Alla som arbetar här, personal och studenter, har tystnadsplikt.

Synpunkter

Sofie Andréen, Vårdenhetschef
Telefon: 031 - 342 74 18
E-post:
E-postadress

Du kan också skicka dina synpunkter med vanlig post:

Blankett för synpunkter på vården

Ansvariga för mottagningen

Sofie Andrèen, vårdenhetschef