Operation 3 Sahlgrenska

Sahlgrenska sjukhuset

Kontaktuppgifter

TELEFONTIDER
Operationskoordinator te mån - fre 08:00 - 09:00

Blå stråket 7

Plan 4

Sahlgrenska sjukhuset

413 46 Göteborg

VÄGBESKRIVNING

Hållplats Sahlgrenska huvudentré

Vi tar emot dig som skall genomgå en behandling eller operation för sjukdom i hjärta, lungor eller blodkärl.  De vanligaste diagnoserna är hjärtklaffsjukdomar, kärlkramp i hjärtat eller i benens kärl, förträngningar i halsens kärl, pulsåderbråck, lungtumörer och andra lungsjukdomar. Vi utför även hjärt- och lungtransplantationer. 

Din vistelse hos oss

Vi har lång erfarenhet av vårt specialistområde hjärt- och lungkirurgi. Vi har, tillsammans med Skånes Universitetssjukhus, Socialstyrelsens uppdrag att utföra rikssjukvård i form av hjärt- och lungtransplantation samt hjärtkirurgi på vuxna patienter med medfödda hjärtfel, Grown Up Congenital Heart disease, GUCH.  Vi utför också, som enda centrum i Skandinavien, extraktioner av pacemakerelektroder med hjälp av laser.

Som patient kommer du alltid till oss via en vårdavdelning eller en mottagning. Vid inskrivningen kommer du att få information från en kirurg, anestesiläkare (narkosläkare) med flera. När du därefter kommer till Operation, blir du genast omhändertagen av anestesipersonal som förbereder och gör dig iordning inför din operation.

Om du har frågor i väntan på din hjärt- eller lungoperation kan du kontakta:

Operationskoordinator hjärt- och lungkirurgi telefon: 031- 342 29 00

Om du har frågor i väntan på din kärl-operation kan du kontakta:

Operationskoordinator kärlkirurgi telefon: 031- 342 30 61

Här kan du läsa mer inför din operation eller behandling:

Till dig som ska hjärtopereras

Till dig som ska lungopereras

Information om mediastinoscopi

Information om pneumothorax (lungkollaps)

Information om pacemaker/lasebehandling

Information om köl- och trattbröst

Information om vårt kvalitetsregister

Vi som arbetar här

På vår avdelning finns olika yrkeskategorier som till exempel undersköterska, anestesisjuksköterska, operationssjuksköterska, perfusionist (som ansvarar för hjärt- och lungmaskinen), thoraxkirurg, kärlkirurg och anestesiläkare.

Eftersom Sahlgrenska Universitetssjukhuset har ett utbildningsansvar förekommer det studenter på våra mottagningar och avdelningar. Du har som patient rätt att säga till om du inte vill ha studenter närvarande under ditt besök. Alla som arbetar här, personal och studenter, har tystnadsplikt.

Synpunkter

Vårt mål är att ge dig god vård och ett gott bemötande. Om du har synpunkter på den vård, behandling eller det bemötande du har fått är vi mycket tacksamma om du låter oss få veta detta. Lämna gärna dina synpunkter till:

Telefon: 031 - 342 24 00

Du kan också skicka dina synpunkter med vanlig post:

Blankett för synpunkter på vården

Ansvariga för avdelningen

Torleif Högberg, vårdenhetschef
Telefon: 031 - 342 74 62
E-post: 

Kirsten Jörgensen, medicinskt ansvarig