Thoraxintensivavdelning

Sahlgrenska sjukhuset

Kontaktuppgifter

TELEFONTIDER
mån - sön dygnet runt
BESÖKSTIDER
mån - sön dygnet runt

Blå stråket 5

Plan 4

Sahlgrenska sjukhuset

413 46 Göteborg

VÄGBESKRIVNING

Hållplats Sahlgrenska huvudentré, höghuset.

Vi tar emot dig som behöver intensivvård efter en operation eller transplantation av hjärta eller lungor. Vi vårdar även dig med svår hjärt- eller lungsvikt.

Din vistelse hos oss

Besök från närstående är en viktig del i tillfrisknandet av dig som patient och barn får gärna komma på besök på vår avdelning. Kontakta gärna ansvarig sjuksköterska innan besöket så att det inte kolliderar med ronder, undersökningar och vilotid.

Vi är en intensivvårdavdelning med hög teknologi vilket innebär att vi har all medicinteknisk utrustning och övervakningsutrustning som krävs för att vårda och övervaka dig som patient.

Om du som patient eller närstående vill ha kontakt med kurator, präst eller tolk kan du prata med personalen på vår avdelning så hjälper vi dig. För dig som vårdas en längre tid på vår avdelning skriver vi dagbok. Du som patient och dina närstående blir erbjudna återbesök på Thoraxintensivvårdsavdelningen en tid efter vistelsen.

Vi vill med den här filmen visa dig olika miljöer som du kan möta när du ska vårdas på Sahlgrenska sjukhuset. Filmen handlar om Thoraxintensivavdelningen Sahlgrenska.

(Filmen är ca 10 minuter lång.)

 

Vi som arbetar här

På vår avdelning finns bland annat undersköterska, sjuksköterska specialutbildad i intensivvård, sjukgymnast och specialistläkare.

Eftersom Sahlgrenska Universitetssjukhuset har ett utbildningsansvar förekommer det studenter på våra mottagningar och avdelningar. Du har som patient rätt att säga till om du inte vill ha studenter närvarande under ditt besök. Alla som arbetar här, personal och studenter, har tystnadsplikt.

Synpunkter

Vårt mål är att ge dig god vård och ett gott bemötande. Om du har synpunkter på den vård, behandling eller det bemötande du har fått är vi mycket tacksamma om du låter oss få veta detta. Lämna gärna dina synpunkter till:

Maria Petersson, vårdenhetschef
Telefon: 031 - 342 74 99
E-post: E-postadress

Du kan också skicka dina synpunkter med vanlig post:

Blankett för synpunkter på vården

Ansvariga för avdelningen

Maria Petersson, vårdenhetschef
Telefon: 031 - 342 74 99
E-post: 
E-postadress

Kristina Swärd, medicinskt ansvarig