Thoraxmottagning

Sahlgrenska sjukhuset

Kontaktuppgifter

TELEFONTIDER
mån - fre 07:30 - 16:00

Vita stråket 12

Mellan uppgång H och L

Sahlgrenska sjukhuset

413 46 Göteborg

Vi vänder oss till dig som har en hjärt- eller lungsjukdom. Till oss kommer du för utredning, inskrivning inför din operation eller återbesök.

Söka vård hos oss

För att komma till vår mottagning behöver du en remiss från en specialistläkare i kardiologi eller lungmedicin.

Vid ditt besök hos oss

Anmäl ditt besök i kassan där du också betalar. Du kan betala kontant, med kort eller få en faktura hemskickad.

Vi tar hand om dig vid nybesök, utredning och vid inskrivning inför operation. Vi tar även emot dig som ska göra ett återbesök hos en läkare eller en sjuksköterska. Om du kommer till oss för ett inskrivningsbesök inför din operation får du träffa kirurg, narkosläkare, sjuksköterska, undersköterska och fysioterapeut som kommer att ge dig muntlig information om det som kommer att ske i samband med din operation. Före och efter din operation kommer du att vårdas på vår avdelning 12 och 25.

På vår mottagning bedriver vi forskning och du kan som patient bli tillfrågad att delta i någon av våra studier. All medverkan är frivillig.

Checklista inför ditt besök:

  • Skriv gärna en lista över vilka mediciner du äter inför ditt besök.
  • I din kallelse finns information om hur lång tid besöket tar och om dina eventuella förberedelser.
  • Ta med dig fotolegitimation, kallelse och eventuellt högkostnadskort.

Vi som arbetar här

På vår mottagning finns bland annat undersköterska, sjuksköterska, sjukgymnast och specialistläkare.

Eftersom Sahlgrenska Universitetssjukhuset har ett utbildningsansvar förekommer det studenter på våra mottagningar och avdelningar. Du har som patient rätt att säga till om du inte vill ha studenter närvarande under ditt besök. Alla som arbetar här, personal och studenter, har tystnadsplikt.

Synpunkter

Vårt mål är att ge dig god vård och ett gott bemötande. Om du har synpunkter på den vård, behandling eller det bemötande du har fått är vi mycket tacksamma om du låter oss få veta detta. Lämna gärna dina synpunkter till:

Telefon: 031-342 24 00

Du kan också skicka dina synpunkter med vanlig post:

Blankett för synpunkter på vården

Ansvariga för mottagningen

Carola Wallbäck, tf vårdenhetschef 
Telefon; 031 - 342 94 52
E-post: E-postadress

Pernilla Lyckner, vårdenhetschef 
Telefon: 031 - 342 78 90
E-post: E-postadress

Andreas Westerlind, medicinskt ansvarig
Telefon: 031-342 10 00