Verksamhet Medicin

Inom verksamhetsområde Medicin – Sahlgrenska sjukhuset bedrivs akutsjukvård med medicinsk och kirurgisk inriktning på akutmottagningen. Vi bedriver högspecialiserad riks-, region-, och länssjukvård med utredningar och bedömningar inom flera sektioner såsom sektionen för Hematologi (blodsjukdomar), Endokrinologi (hormoner) och Nutrition, Gastroenterologi (mag-tarmsjukdomar) , Diabetologi och Obesitas (fetma). Vi har flera specialinriktade öppenvårdsmottagningar där patienter tas omhand för specialistbedömningar. Inom området finns en omfattande utvecklings-, och undervisningsverksamhet samt forskningsverksamhet med förankring inom landet såväl som internationellt. Vår målsättning är att ge en god medicinsk vård och omvårdnad så att du som patient ska känna dig väl omhändertagen.

Mottagningar

Avdelningar