AK-enhet Sahlgrenska

Kontaktuppgifter

TELEFONTIDER
mån - fre 09:00 - 11:00

Bruna stråket 5

Plan 5

Sahlgrenska sjukhuset

413 46 Göteborg

VÄGBESKRIVNING

Hållplats: Sahlgrenska Huvudentre

Vi vänder oss till dig som behandlas med medicin som förebygger och behandlar blodproppar (antikoagulationsläkemedel).

Söka vård hos oss

När du söker vård hos oss är det alltid genom en remiss från primärvård eller annan specialistverksamhet. Den läkare som remitterat dig till oss har det övergripande ansvaret för din behandling vilket även innefattar förskrivning av antikoagulationsläkemedel. Vi ansvarar för att doseringen av din medicin utförs på föreskrivet sätt enligt ett fastställt behandlingsschema.  

Vi är en av tre AK-enheter inom Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Det finns även AK-enheter på Mölndals sjukhus och Östra sjukhuset.

Vid ditt besök hos oss

Om du behandlas med medicinen Waran/Warfarin Orion måste du ta regelbundna blodprover (PK-prov) som företrädesvis tas på din vårdcentral. Provsvaren skickas till oss på AK-enheten så att vi kan göra en dosering av Waran/Warfarin Orion till dig.

Vi kontaktar dig via telefon i början av behandlingen samt med brev efter varje provtagning. AK-enheten har ingen mottagning för patientbesök, men du är välkommen att ringa till oss om du har frågor.

På AK-enheten arbetar sjuksköterskor som är specialutbildade för att dosera dina Waran/Warfarin Orion-tabletter. Denna behandling är individuell och vi bedömer din dos efter att du tagit PK-prov.

Efter varje provtagning får du ett brev från oss med posten som visar hur du skall ta din medicin. Sjuksköterskor på AK-enheten får råd och stöd av läkare vid AK-enheten/Koagulationscentrum vid behov.

Tjänstgörande läkare på AK-enheten ansvarar för den dagliga verksamheten med ordinationer av antikoagulationsläkemedel såväl rutinmässigt som i speciella situationer. 

Vi som arbetar här

På AK-enheten arbetar specialutbildade sjuksköterskor.

Eftersom Sahlgrenska Universitetssjukhuset har ett utbildningsansvar förekommer det studenter på våra mottagningar och avdelningar. Du har som patient rätt att säga till om du inte vill ha studenter närvarande under ditt besök. Alla som arbetar här, personal och studenter, har tystnadsplikt.

Synpunkter

Vårt mål är att ge dig god vård och ett gott bemötande. Om du har synpunkter på den vård, behandling eller det bemötande du har fått är vi mycket tacksamma om du låter oss få veta detta. Lämna gärna dina synpunkter till:

Therese Thorsson, vårdenhetschef
Telefon: 031-342 10 00
E-post: E-postadress

Du kan också skicka dina synpunkter med vanlig post:

Blankett för synpunkter på vården

Ansvariga för mottagningen

Therese Thorsson, vårdenhetschef
Telefon: 031-342 10 00
E-post: E-postadress

Lars Möllgård, medicinskt ansvarig
Telefon: 031-342 10 00
E-post: E-postadress