Arbets- och miljömedicinsk mottagning

Kontaktuppgifter

TELEFONTIDER
mån - fre 08:30 - 11:30

E-POST

E-postadress

Medicinaregatan 16 A

413 90 Göteborg

VÄGBESKRIVNING

Spårvagn 6, 7, 8 eller 13 och buss 158 eller 753. Hållplats Medicinaregatan. Gå över Guldhedsgatan och håll backen upp till höger längs parkeringen och kolonistugorna. På krönet av backen, snett till vänster, ligger vårt gula två-vånings tegelhus (framför parkeringsdäcket).

Vi är en specialistmottagning som tar emot och utreder dig med arbets- och miljörelaterad ohälsa. Vi bistår även med experthjälp vid riskbedömning av gravida arbetstagare och vid tjänstbarhetsbedömningar.

Söka vård hos oss

När du söker vård hos oss behöver vi veta något om den sjukdom eller de besvär du har. Den informationen kan vi till exempel få genom att en läkare på din vårdcentral eller annan läkare skriver en remiss till oss. Du kan också skriva en egen vårdbegäran.

Vid ditt besök hos oss

När du kommer till oss anmäler du dig i vår reception. Ta med giltig legitimation och om du har frikort tar du med det. Vi hanterar inga kontanter, du får en faktura hemskickad efter ditt besök.

I din kallelse finns information om eventuella förberedelser och hur lång tid ditt besök förväntas ta. Tillsammans med kallelsen får du även ett eller flera frågeformulär. Fyll i dessa i lugn och ro hemma och ta med dem på ditt besök. Hur lång tid ditt besök hos oss tar beror på vilka undersökningar du ska genomgå och vilka besvär du har.

När du utreds för arbets- och miljörelaterad ohälsa gör en av våra läkare en medicinsk bedömning av dina besvär. Det är en fördel och påskyndar vår utredning om en medicinsk utredning av dina besvär redan har gjorts hos din läkare på vårdcentralen eller inom företagshälsovården före ditt besök hos oss. Eventuell uppföljning efter genomförd utredning hos oss sker hos din ordinarie läkare, vanligtvis på vårdcentralen.

Vi kartlägger dina tidigare och nuvarande arbetsförhållanden. En yrkeshygieniker kan delta då utredningen rör kemiska eller fysikaliska faktorer i arbetsmiljön. Då frågeställningen gäller ergonomiska eller psykosociala arbetsrelaterade problem kan ergonomer och psykologer delta i utredningen. Ett besök på din arbetsplats kan ingå som en del i vår utredning.

Vid miljörelaterade besvär kan det ingå en kartläggning av din boendemiljö eller den yttre miljön utanför bostaden som utförs av en yrkes- och miljöhygieniker. Ibland gör vi ett hembesök som en del av utredningen.

Checklista inför ditt besök:

  • Ta med dig fotolegitimation, kallelse och eventuellt högkostnadskort.
  • I din kallelse finns information om hur lång tid besöket tar och om dina eventuella förberedelser.
  • Du betalar inte vid vid ditt besök utan får en faktura hemskickad efter besöket.

Vi som arbetar här

Vi är cirka 30 personer som arbetar på Arbets- och miljömedicinska mottagningen. Vid mottagningen finns läkare, sjuksköterskor, ergonomer, psykologer, yrkes- och miljöhygieniker och sekreterare. Ofta träffar du flera av oss vid ditt besök här.

Eftersom Sahlgrenska Universitetssjukhuset har ett utbildningsansvar förekommer det studenter på våra mottagningar och avdelningar. Du har som patient rätt att säga till om du inte vill ha studenter närvarande under ditt besök. Alla som arbetar här, personal och studenter, har tystnadsplikt.

Synpunkter

Vårt mål är att ge dig god vård och ett gott bemötande. Om du har synpunkter på den vård, behandling eller det bemötande du har fått är vi mycket tacksamma om du låter oss få veta detta. Lämna gärna dina synpunkter till:

Anders Agrell, miljösköterska 
Telefon: 031 - 786 62 90
E-post: E-postadress

Du kan också skicka dina synpunkter med vanlig post:

Blankett för synpunkter på vården

Ansvariga för mottagningen

Helena Sandén, Sektionschef, Medicinskt ledningsansvarig överläkare
Tel: 031- 786 62 93