Avdelning 141

Sahlgrenska sjukhuset

Kontaktuppgifter

Bruna stråket 5

Plan 5

Sahlgrenska sjukhuset

413 46 Göteborg

VÄGBESKRIVNING

Hållplats Sahlgrenska Huvudentré, följ intern skyltning

Avdelning 141 är en specialavdelning för patienter med hematologiska sjukdomar. Vi har 20 vårdplatser, varav en del är enkelrum med möjlighet att isolera patienter som är infektionskänsliga eller svårt sjuka. Som patient kan man läggas in både för planerad behandling eller akut via hematologimottagningen eller Sahlgrenskas akutintag.

Din vistelse hos oss

Om du läggs in för planerad behandling kan det bli aktuellt med olika förberedelser, detta informeras du om i samband med kallelsen.

Du får patientkläder och vissa hygienartiklar som t ex tandborste och tandkräm.  TV finns på varje rum och du kan få telefon inkopplad. Du kan använda din egen mobiltelefon och mobil uppkoppling av en bärbar dator. Det är tre måltider per dag samt kvällsfika.

Vårdtiden varierar givetvis beroende på din diagnos och behov av vård, och utskrivningen planeras oftast ett par dagar i förväg.

Vi vårdar infektionskänsliga patienter, därför är det viktigt att du hör av dig till oss om du känner dig förkyld, hostar eller har diarréer innan du läggs in. Detta gäller även för anhöriga som vill komma på besök. Undvik starka parfymer. Sahlgrenska är ett rökfritt sjukhus, rökning får ske utanför sjukhusområdet.

Snittblommor, krukväxter och eterneller är inte tillåtet på avdelningen, de kan medföra smittämnen som är farliga för patienter med nedsatt immunförsvar. Tyg- och sidenblommor är dock välkommet.

Här kan du få mer information:

Vi som arbetar här

På avdelningen träffar du läkare, sjuksköterskor, undersköterskor, läkarsekreterare, sjukgymnast, dietist. En sjuksköterska samordnar alla in- och utskrivningar. Vi jobbar i olika skift dygnet runt inklusive helger, och du kommer att träffa olika arbetslag under din vårdtid hos oss. Utanför kontorstid finns alltid en läkare i beredskap, s.k. hematologjour. På avdelningen finns även ett barnrättsombud, och vi har tillgång till sjukgymnast, arbetsterapeut, kurator och tandläkare vid behov.

Eftersom Sahlgrenska Universitetssjukhuset har ett utbildningsansvar förekommer det studenter på våra mottagningar och avdelningar. Du har som patient rätt att säga till om du inte vill ha studenter närvarande under ditt besök. Alla som arbetar här, personal och studenter, har tystnadsplikt.

Synpunkter

Vårt mål är att ge dig god vård och ett gott bemötande. Om du har synpunkter på den vård, behandling eller det bemötande du har fått är vi mycket tacksamma om du låter oss få veta detta. Lämna gärna dina synpunkter till:

Telefon: 031 - 342 24 00

Du kan också skicka dina synpunkter med vanlig post:

Blankett för synpunkter på vården

Ansvariga för avdelningen

Therese Thorsson, vårdenhetschef
Telefon: 031 - 342 10 00
E-post: