Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Avdelning 21

Kontaktuppgifter

Telefon

Växeltelefon

Öppettider

Alla dagar dygnet runt
måndag - söndag dygnet runt

Besöksadress

Blå stråket 5
413 46 Göteborg
Sahlgrenska sjukhuset
Målpunkt D, Plan 14

Vägbeskrivning

Hållplats Sahlgrenska Huvudentré, följ intern skyltning

Västtrafik - reseplaneraren

Postadress

Sahlgrenska Universitetssjukhuset Avdelning 21
413 45 Göteborg

Här vårdas patienter med mag-, tarm- samt leversjukdomar. Patienterna skrivs in på avdelningen både via akutmottagningen och via väntelista för planerad utredning och vård.

Din vistelse hos oss

På avdelningen arbetar vi med att utveckla arbetssättet, personcentrerad vård. Arbetssättet innebär att personen som är patient är delaktig i sin vård och de beslut som fattas. Vi har ett nära samarbete med patienten, dess anhöriga och vårdare utanför sjukhus. Fokus ligger på patienten och dess behov men också på att ta tillvara på patientens resurser och förmågor. ”Min Vårddagbok” delas ut till alla patienter. Där i finns bra information om vistelsen på avd 21. I vårddagboken finns plats för att skriva ner egna anteckningar och frågor som kan tas upp vid rond.

Det finns ett dagrum med TV på avdelningen där du har möjlighet att inta dina måltider om din hälsa tillåter. Det är av stor vikt att du försöker röra dig så mycket som möjligt under din sjukhusvistelse.

Avdelningen tillhandahåller patientkläder. Telefon vid sängbordet finns att få inkopplad via telia. Egen mobiltelefon får gärna användas, tänk på att ta med egen laddare.

Vårdtiden varierar beroende på orsaken till inskrivningen. Om patient blivit kallad för inskrivning från väntelista kan det vara viktigt med olika förberedelser, detta informeras patienten om i samband med kallelsen.

Efter avslutad utredning/behandling skrivs patienten hem. Kommunen blir inkopplad på de patienter som fått förändrad hemsituation på grund av insjuknandet.

Vi som arbetar här

Vårt mål är att ge dig god vård och ett gott bemötande. Om du har synpunkter på den vård, behandling eller det bemötande du har fått är vi mycket tacksamma om du låter oss få veta detta. Lämna gärna dina synpunkter till: 

Telefon: 031 - 342 24 00

Carina Meyer

vårdenhetschef
Telefonnummer

Björn Lindqvist

sektionschef gastro
Telefonnummer

Per-Ove Stotzer

verksamhetschef område 6

Senast uppdaterad: 2019-01-09 15:16