Avdelning 90 och 91

Sahlgrenska sjukhuset

Kontaktuppgifter

TELEFONTIDER
mån - sön 11:30 - 00:00
BESÖKSTIDER
mån - sön 14:00 - 19:00

Gröna stråket 2

Entréplan

Sahlgrenska sjukhuset

413 46 Göteborg

VÄGBESKRIVNING

Hållplats Sahlgrenska huvudentré. Avd 90-91 ligger på entreplan, bakom akutmottagningen.

Vi tar emot dig med akuta tillstånd som exempelvis bröstsmärtor, hjärtsvikt, hjärtarytmi, infektion och förgiftning.

Din vistelse hos oss

Du som patient kommer vanligtvis till oss via akutmottagningen. Vi tar även emot patienter från intensivvårdsavdelningar. Vi som medicinsk akutvårdsavdelning, MAVA, har en viktig roll i Sahlgrenska Universitetssjukhusets katastrofberedskap.

Vi som arbetar här

På vår avdelning finns bland annat undersköterska, sjuksköterska, sjukgymnast, arbetsterapeut, kurator, dietist och specialistläkare.

Eftersom Sahlgrenska Universitetssjukhuset har ett utbildningsansvar förekommer det studenter på våra mottagningar och avdelningar. Du har som patient rätt att säga till om du inte vill ha studenter närvarande under ditt besök. Alla som arbetar här, personal och studenter, har tystnadsplikt.

Synpunkter

Vårt mål är att ge dig god vård och ett gott bemötande. Om du har synpunkter på den vård, behandling eller det bemötande du har fått är vi mycket tacksamma om du låter oss få veta detta. Lämna gärna dina synpunkter till:

Telefon: 031 - 342 24 00

Du kan också skicka dina synpunkter med vanlig post:

Blankett för synpunkter på vården

Ansvariga för avdelningen

Jan Berglund, tillförordnad vårdenhetschef
Telefon: 031-342 84 15
E-post: E-postadress

Marie Mannischeff, tillförordnad vårdenhetschef
Telefon: 031-342 83 88
E-post: E-postadress

Per Gyllén, sektionschef
Telefon: 031-342 87 01
E-post: E-postadress