Diabetesmottagning Sahlgrenska

Sahlgrenska sjukhuset

Kontaktuppgifter

TELEFONTIDER
1/9 t o m 31/5 mån - fre 07:30 - 17:00
21/12 t o m 5/1 mån - fre 07:30 - 13:00

Blå stråket 5

Plan 1

Sahlgrenska sjukhuset

413 46 Göteborg

VÄGBESKRIVNING

Hållplats Sahlgrenska Huvudentré, följ intern skyltning

Vi vänder oss till dig över 18 år med diabetes. Vi tar främst emot dig med typ 1-diabetes men också dig med en komplicerad typ 2-diabetes.

Söka vård hos oss

När du söker vård hos oss behöver vi veta något om den sjukdom eller de besvär du har. Den informationen kan vi till exempel få genom att en läkare på din vårdcentral eller annan läkare skriver en remiss till oss. Du kan också skriva en egen vårdbegäran.

Blankett för egen vårdbegäran

Dig under 18 år hänvisar vi till vår mottagning för barn.

Vid ditt besök hos oss

Vid diabetesmottagningen tar vi främst hand om patienter med typ 1-diabetes. Insulinbehandlingen anpassas individuellt och kan ges med insulinpenna eller insulinpump. Blodsockerkontroller kan behöva göras kontinuerligt över dygnet och då används speciell utrustning för detta ändamål. Inom enheten finns en ögonbottenkamera där bilderna skickas till ögonkliniken på Mölndals sjukhus för bedömning. Särskild utrustning för att mäta blodtrycket över ett helt dygn finns också inom enheten. Till mottagningen är en psykolog knuten som stöder patienter med särskilda problem.

Checklista inför ditt besök:

  • Ta med dig fotolegitimation, kallelse och eventuellt högkostnadskort.
  • Anmäl ditt besök i kassan på Medicinmottagningen, plan 1.
  • Betalning sker vid ankomst, vi accepterar kontant- och kortbetalning eller betalning mot faktura.
  • Ta med din blodsockermätare till besöket.

Vi som arbetar här

På vår mottagning finns diabetessjuksköterska, undersköterska, dietist, fotterapeut, psykolog och specialistläkare i diabetologi. Kurator finns vid behov.

Eftersom Sahlgrenska Universitetssjukhuset har ett utbildningsansvar förekommer det studenter på våra mottagningar och avdelningar. Du har som patient rätt att säga till om du inte vill ha studenter närvarande under ditt besök. Alla som arbetar här, personal och studenter, har tystnadsplikt.

Synpunkter

Vårt mål är att ge dig god vård och ett gott bemötande. Om du har synpunkter på den vård, behandling eller det bemötande du har fått är vi mycket tacksamma om du låter oss få veta detta. Lämna gärna dina synpunkter till:

Telefon: 031 - 342 24 00

Du kan också skicka dina synpunkter med vanlig post:

Blankett för synpunkter på vården

Ansvariga för mottagningen

Helén Lantz, vårdenhetschef
Telefon: 031 - 342 74 71
E-post: E-postadress 

Lena Bokemark, sektionschef

Björn Eliasson, medicinskt ansvarig