Koagulationscentrum

Sahlgrenska sjukhuset

Kontaktuppgifter

TELEFONTIDER
mån - fre 08:00 - 15:00

Bruna stråket 5

Plan 5

Sahlgrenska sjukhuset

413 46 Göteborg

VÄGBESKRIVNING

Hållplats Sahlgrenska Huvudentré, följ intern skyltning

På koagulationscentrum utreds och vårdas patienter, både barn och vuxna, med koagulationsrubbningar. Till oss kommer patienter från hela landet och Koagulationscentrum är ett av tre centra i Sverige som utreder och behandlar blödarsjuka. Koagulationsjour finns tillgänglig dygnet runt.

Söka vård hos oss

När du söker vård hos oss behöver vi veta något om den sjukdom eller de besvär du har. Den informationen kan vi till exempel få genom att en läkare på din vårdcentral eller annan läkare skriver en remiss till oss. Du kan också skriva en egen vårdbegäran.

Vid ditt besök hos oss

Hemofilimottagningen erbjuder utredning, behandling och uppföljning av patienter och familjer med blödarsjuka. Vi tar hand om alla problem kopplade till sjukdomen, så kallad "comprehensive care". För detta har vi ett team bestående av hemofililäkare, sjuksköterska, sjukgymnast, sekreterare, ortoped, kurator, infektionsspecialist, tandläkare, gynekolog, genetisk rådgivare och vid behov kan andra specialister kopplas in. Vården av barn sköts av barnläkare inom teamet.

Blödningsmottagningen utreder och behandlar även patienter med oklara blödningssymtom. Ibland räcker det att ett blodprov skickas till oss från hemortssjukhuset. Du som kallas till mottagningen får träffa koagulationsläkare och sjuksköterska. Ytterligare blodprover kan behöva tas vid besöket. Till mottagningen kommer du vanligen via en remiss från din läkare eller tandläkare. Vid frågor är du välkommen att kontakta oss på telefon.

Vi har nära samarbete och tillgång till rutin och specialkoagulationsanalyser via koagulationslaboratoriet inom klinisk kemi på Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Anmälning och betalning sker i kassan, entréplan innan ditt besök.

Patientinformation antitrombin

Patientinformation APC-resistens

Patientinformation protrombingenmutation

Patientinformation protein C

Patientinformation protein S

Vi som arbetar här

Vi arbetar i team bestående av koagulationsläkare, sjuksköterska, sjukgymnast, sekreterare, kurator och har nära samarbete med ortoped, infektionsspecialist, tandläkare, gynekolog, genetisk rådgivare och vid behov kan andra specialister kopplas in. Vården av barn sköts av barnläkare inom teamet.

Eftersom Sahlgrenska Universitetssjukhuset har ett utbildningsansvar förekommer det studenter på våra mottagningar och avdelningar. Du har som patient rätt att säga till om du inte vill ha studenter närvarande under ditt besök. Alla som arbetar här, personal och studenter, har tystnadsplikt.

Synpunkter

Vårt mål är att ge dig god vård och ett gott bemötande. Om du har synpunkter på den vård, behandling eller det bemötande du har fått är vi mycket tacksamma om du låter oss få veta detta. Lämna gärna dina synpunkter till:

Sjuksköterska, telefon: 031 - 342 83 79
Sjuksköterska, telefon: 031 - 342 83 78

Du kan också skicka dina synpunkter med vanlig post:

Blankett för synpunkter på vården

Ansvariga för mottagningen

Therese Thorsson, vårdenhetschef
Telefon: 0700 - 82 48 25
E-post: 

Lars Möllgård, sektionschef

Fariba Baghaei, medicinskt ansvarig