Mag- och tarmlaboratorium

Sahlgrenska sjukhuset

Kontaktuppgifter

TELEFONTIDER
mån - tor 07:30 - 16:00
1/6 t o m 31/8 mån - fre 07:30 - 13:00
fre 07:30 - 14:00

Blå stråket 3

Plan 4

Sahlgrenska sjukhuset

413 46 Göteborg

VÄGBESKRIVNING

Hållplats: Sahlgrenska Huvudentre

Logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster för att:

Vi tar emot dig med en störning av funktionen i mag- och tarmkanalen som till exempel IBS, funktionell dyspepsi och refluxproblematik. Vi undersöker funktion, rörelsemönster och känslighet i mag- och tarmkanalen och erbjuder behandling.

Söka vård hos oss

När du söker vård hos oss behöver vi veta något om den sjukdom eller de besvär du har. Den informationen kan vi till exempel få genom att en läkare på din vårdcentral eller annan läkare skriver en remiss till oss. Du kan också skriva en egen vårdbegäran.

Vid ditt besök hos oss

På vår mottagning bedriver vi forskning och du som patient kan du bli tillfrågad att delta i någon av våra studier. Våra studier går ut på att vi undersöker olika symtom och behandlingar. Du har som patient alltid rätt att tacka nej till att delta, utan ange något skäl, och utan att din fortsatta vård blir påverkad.

Checklista inför ditt besök:

  • Ta med dig fotolegitimation, kallelse och eventuellt högkostnadskort.
  • Anmäl ditt besök i handkirurgens kassa på bottenvåningen.
  • Du betalar vid din ankomst. Du kan betala kontant, med kort eller få en faktura hemskickad.
  • I din kallelse finns information om hur lång tid besöket tar och om dina eventuella förberedelser.

Vi som arbetar här

På vår mottagning finns olika yrkeskategorier som till exempel sjuksköterska, dietist och specialistläkare i gastroenterologi.

Eftersom Sahlgrenska Universitetssjukhuset har ett utbildningsansvar förekommer det studenter på våra mottagningar och avdelningar. Du har som patient rätt att säga till om du inte vill ha studenter närvarande under ditt besök. Alla som arbetar här, personal och studenter, har tystnadsplikt.

Synpunkter

Vårt mål är att ge dig god vård och ett gott bemötande. Om du har synpunkter på den vård, behandling eller det bemötande du har fått är vi mycket tacksamma om du låter oss få veta detta. Lämna gärna dina synpunkter till:

Telefon: 031 - 342 24 00

Du kan också skicka dina synpunkter med vanlig post:

Blankett för synpunkter på vården

Ansvariga för mottagningen

Gisela Ringström, vårdenhetschef
Telefon: 031 - 342 80 69
E-post: 

Magnus Simrén, medicinskt ansvarig
Telefon: 031 - 342 80 68 
E-post: