Obesitasmottagning

Sahlgrenska sjukhuset

Kontaktuppgifter

TELEFONTIDER
1/9 t o m 31/5 mån - fre 07:30 - 17:00
21/12 t o m 5/1 mån - fre 07:30 - 13:00

Blå stråket 5

Plan 1

Sahlgrenska sjukhuset

413 46 Göteborg

VÄGBESKRIVNING

Hållplats Sahlgrenska Huvudentré, följ intern skyltning

Vi vänder oss till dig över 18 år som bor i Västra Götalandsregionen med uttalad obesitas (fetma) och som önskar hjälp med kirurgisk eller icke-kirurgisk behandling.

Söka vård hos oss

Vi tar emot dig över 18 år med ett BMI över 35 kg/m². För fetmaoperation gäller BMI över 40 kg/m² eller BMI över 35 kg/m² i kombination med en komplicerande sjukdom som typ-2 diabetes, fetmarelaterad kardiomyopati, svår sömnapné, lungemboli, pseudotumor cerebri eller venösa bensår.

Du som inte uppfyller BMI-kriterierna ovan kan söka vård för din övervikt/fetma vid Dietistenheten klinisk nutrition.

Dig under 18 år hänvisar vi till vår mottagning för barn.

När du söker vård hos oss behöver vi veta något om den sjukdom eller de besvär du har. Den informationen kan vi till exempel få genom att en läkare på din vårdcentral eller annan läkare skriver en remiss till oss.

När remissen skrivs från en annan vårdenhet ska den kompletteras med bilaga till remiss för fetmabehandling. Det är läkaren vid den inremitterande enheten som fyller i bilagan.

Du kan också skriva en egen vårdbegäran:

Blankett för egen vårdbegäran

För att korrekt bedömning ska kunna göras av egenremissen kan det bli aktuellt att vi begär kompletteringar eller begär att en läkare på en annan vårdenhet skickar en remiss med nödvändig medicinsk information.

Vid ditt besök hos oss

Vi utreder och behandlar dig med uttalad obesitas. Vi samarbetar med olika enheter för obesitaskirurgi inom Västra Götalandsregionen. Vid mottagningen finns dessutom röntgenutrustning för mätning av bentäthet och kroppssammansättning.

Vi forskar om fetmans genetik och samband mellan hormonmönster, kroppssammansättning och hjärt- kärlsjukdom.

Du som remitteras till oss kommer att kallas till ett första besök i form av en gruppinformation där vi kommer att informera om vilken hjälp vi kan erbjuda för viktminskning. Samlingen sker i någon av Sahlgrenska sjukhusets hörsalar. Du får gärna ta med en närstående. Informationen ges på svenska och tar ungefär 90 minuter. Kontakta oss om du behöver en tolk så får du en tid till ett enskilt läkarbesök.

Det är viktigt att du närvarar vid informationsträffen eftersom du vid detta tillfälle får fylla i en intresseanmälan för våra olika behandlingsalternativ. Svarsalternativen är:

 • Jag är endast intresserad av medicinsk behandling (icke-kirurgisk).
 • Jag är endast intresserad av kirurgisk behandling.
 • Nej, jag är inte intresseserad av någon behandling.
 • Vet ej/inga särskilda önskemål om behandling.

I utredningen för medicinsk viktminskningsbehandling ingår följande:

 1. Provtagning hos sjuksköterska där vi kontrollerar din vikt, längd, midjemått och blodtryck. Vi tar även ett blodprov. Vi bokar även en tid till dietist.
 2. Nutritionsutredning hos dietist, där vi går igenom dina matvanor och din livsstil.
 3. Sömnapnéutredning.
 4. Läkarbesök där vi beslutar om behandling.
 5. Start av behandling:
  Läkemedelsbehandling
  Lågenergipulverdiet

Checklista inför ditt besök:

 • Ta med dig fotolegitimation, kallelse och eventuellt högkostnadskort.
 • Anmäl ditt besök i kassan på Medicinmottagningen, plan 1.
 • Betalning sker vid ankomst, vi accepterar kontant- och kortbetalning eller betalning mot faktura.

Vi som arbetar här

På vår mottagning finns bland annat undersköterska, dietist, sjuksköterska och specialistläkare.

Eftersom Sahlgrenska Universitetssjukhuset har ett utbildningsansvar förekommer det studenter på våra mottagningar och avdelningar. Du har som patient rätt att säga till om du inte vill ha studenter närvarande under ditt besök. Alla som arbetar här, personal och studenter, har tystnadsplikt.

Synpunkter

Vårt mål är att ge dig god vård och ett gott bemötande. Om du har synpunkter på den vård, behandling eller det bemötande du har fått är vi mycket tacksamma om du låter oss få veta detta. Lämna gärna dina synpunkter till:

Telefon: 031 - 342 24 00

Du kan också skicka dina synpunkter med vanlig post:

Blankett för synpunkter på vården

Ansvariga för mottagningen

Helén Lantz, vårdenhetschef
Telefon: 031 – 342 74 71
E-post: E-postadress

Lena Bokemark, sektionschef

Björn Eliasson, medicinskt ansvarig