Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Tarmsviktscentrum

Kontaktuppgifter

Telefon

Växeltelefon

Öppettider

tisdag 12:30 - 15:30

Besöksadress

Blå stråket 7
413 46 Göteborg
Sahlgrenska sjukhuset
Mag-tarmmottagning, Plan 1

Vägbeskrivning

Hållplats Sahlgrenska Huvudentré, följ intern skyltning

Västtrafik - reseplaneraren

Postadress

Sahlgrenska Universitetssjukhuset Tarmsviktcentrum, Mag-tarmmottagning
413 45 Göteborg

Mer information

Tarmsviktcentrum (TSC) är en sedan 190225  ny centrumbildning med uppgift att ta hand om och utveckla vården av patienter med tarmsvikt.

Tarmsvikt definieras som ett tillstånd då tarmens absorptionsförmåga är så låg att extra energigivande näringsämnen och/eller vätska och elektrolyter krävs för att bibehålla hälsan.

Orsaken kan bland andra vara inflammatorisk tarmsjukdom, kärlkatastrof, kirurgiska komplikationer eller medfödda missbildningar. Det rör sig om relativt få patienter, från nyfödda till vuxna, men ofta livshotande tillstånd och med stora eller mycket stora vård- och under lång tid med stor inverkan på livskvalitet.

Behandlingen av dessa patienter kräver insatser från ett antal av Sahlgrenska Universitetssjukhusets (SU) mest högspecialiserade kompetenser. I Skandinavien är SU det enda sjukhuset med komplett verksamhet inom området.

När det gäller transplantationer är SU ett av de fem största centra i norra Europa för patientgruppen. Verksamheten är spridd över sjukhuset.

Söka vård hos oss

Tarmsviktcentrum (TSC) har till uppgift att effektivisera, koncentrera och förfina vården av patienter med otillräckligt fungerande tarm (för kort och/eller för dålig).

Patienterna med tarmsvikt sköts via fem olika verksamhetsområden som samordnas i ett gemensamt arbetssätt med gemensam organisation.

Centrat spänner över såväl barn som vuxna med detta tillstånd och på Sahlgrenska finns övergripande centrumchef och koordinator medan barnverksamhetens ledningsansvariga läkare och koordinator finns på Drottning Silvias Barn och Ungdomssjukhus (DSBUS).

Vid ditt besök hos oss

Tarmsviktcentrum är en egen remissinstans inom sektionen för Gastroenterologi och Hepatologi som i sin tur tillhör Medicinkliniken Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Centrat har ett utpräglat multidisciplinärt arbetssätt med många professioner arbetande sida vid sida i daglig verksamhet, i multidisciplinära konferenser och på tarmsviktsmottagningen. 

Nyckelkompetenserna består av : Kolorektalkirurgi, Barnmedicin, Barnkirurgi, Transplantationscentrum, och Vuxengastroenterologi/Klinisk nutrition. 

Men TSC har också nära samarbete med flera andra högt specialiserade vårdgivare, patienten, patientens anhöriga och hemsjukvård.

Vårt uppdrag

Tarmsviktscentrums huvudsakliga uppgift är att följa och ta hand om patienter med svår tarmsvikt typ 2 och 3. Vår ambition är vidare att fungera som multidisciplinär konsultinstans för frågor som rör nutrition, malabsorption och olika aspekter på tarmsvikt. Vi arbetar också aktivt för att utveckla och förbättra vården och omhändertagandet av patienter med tarmsvikt.

Jan Brun

Överläkare
Telefonnummer

Victoria Westerlund

Koordinator
Telefonnummer

Kristina Gustafsson

Koordinator Barn
Telefonnummer

Helena Borg

Ledningsansvarig Barn
Telefonnummer

Senast uppdaterad: 2019-05-17 16:15