Västra Götalandsregionens Miljömedicinska Centrum (VMC)

Kontaktuppgifter

TELEFONTIDER
mån - fre 08:00 - 16:00

E-POST

E-postadress

Medicinaregatan 16 A

413 90 Göteborg

VÄGBESKRIVNING

Spårvagn 6, 7, 8 eller 13 och buss 158 eller 753. Hållplats Medicinaregatan. Gå över Guldhedsgatan och håll backen upp till höger längs parkeringen och kolonistugorna. På krönet av backen, snett till vänster, ligger vårt gula två-vånings tegelhus (framför parkeringsdäcket).

Västra Götalandsregionens Miljömedicinska Centrum (VMC) är en enhet inom sektionen för Arbets- och miljömedicin. VMC ett kompetenscentrum för miljömedicin inom Västra Götalandsregionen, som också är vår uppdragsgivare. Vi ger rådgivnings- och utredningsservice till främst kommuner och länsstyrelse, men även till invånarna i Västra Götalands län. 

Vi som arbetar här

Vi arbetar med att kartlägga miljörelaterade hälsorisker och deras orsaker med fokus på:

• luftföroreningar utomhus 
• besvärsframkallande faktorer i inomhusmiljö 
• tungmetaller och organiska miljögifter i luft, mark, vatten och kost 
• buller 
• radon, annan strålning och elektromagnetiska fält.

Fråga oss 

Välkommen att kontakta oss angående miljömedicinska frågeställningar. Uppge din e-postadress eller telefonnummer så att vi kan kontakta dig.

Här kan du få mer information

VMC