Avdelning 28

Sahlgrenska sjukhuset

Kontaktuppgifter

BESÖKSTIDER
mån - fre 16:00 - 20:00
lör - sön 13:00 - 20:00

Blå stråket 5

Plan 8

Sahlgrenska sjukhuset

413 46 Göteborg

VÄGBESKRIVNING

Till Sahlgrenska sjukhuset går ett stort antal spårvagns- och busslinjer. Hållplats Sahlgrenska huvudentré. Se vidare på http://www.vasttrafik.se/.

Vi tar främst emot dig som behöver rehabilitering efter en skada eller sjukdom i ryggmärgen.  En ryggmärgsskada ger varierande grad av förlamning och påverkar bland annat känsel, urinblåsa, tarm, blodtryck och fertilitet. Vi har specialkompetens för dig som har behov av andningshjälp. Vi har mångårig erfarenhet av ryggmärgsskador och erbjuder rehabilitering för att du ska kunna få ett aktivt liv. Under hela rehabiliteringsperioden arbetar vi tillsammans med dig och dina närstående. 

Din vistelse hos oss

När du kommer till vår avdelning får du antingen ett eget rum eller plats i ett flerbäddsrum beroende på vilka behov du har. Om du behöver övervakning får du komma till en sal där det alltid finns personal närvarande.

Du och eventuella närstående får därefter träffa sjuksköterska och läkare för ett inskrivningssamtal där du får information om din vistelse. Inom första dygnet på vår avdelning får du även träffa fysioterapeut och  arbetsterapeut.

Vår avdelning gör också utredningar och uppföljningar av dig med skador som gör att andningen är helt utslagen och där du kan behöva behandling med frenikusstimulator, det vill säga elektrisk stimulering av nerver som styr andningen.

Vi tar främst emot patienter från Västra Götalandsregionen men även från hela södra delen av landet.  Vår specialkompetens när det gäller andningsunderstöd gör att vi anlitas av andra sjukhus i södra Sverige som behöver hjälp med bedöma behovet av ventilator hos sina patienter.

Checklista inför din vistelse:

  • Ta med aktuell medicinlista och gärna egna toalettartiklar.

För dig som närstående och besökare:

  • På grund av allergier ber vi alla som vistas på vår avdelning att undvika parfym och andra doftande kroppsvårdsprodukter liksom kraftig röklukt från kläder och hår.

Vi som arbetar här

På vårdavdelningen finns olika yrkeskategorier: specialistläkare, arbetsterapeut, sjuksköterska, fysioterapeut, undersköterska, psykolog, sexualrådgivare, kurator och medicinsk sekreterare.

Eftersom Sahlgrenska Universitetssjukhuset har ett utbildningsansvar förekommer det studenter på våra mottagningar och avdelningar. Du har som patient rätt att säga till om du inte vill ha studenter närvarande under ditt besök. Alla som arbetar här, personal och studenter, har tystnadsplikt.

Synpunkter

Ann Söderberg, vårdenhetschef
Telefon 031-3428720
E-post: E-postadress

Du kan också skicka dina synpunkter med vanlig post:

Blankett för synpunkter på vården

Ansvariga för avdelningen

Ann Söderberg, vårdenhetschef
Telefon 031-3428720
E-post: E-postadress

Trandur Ulfarsson, tf sektionschef
E-post: E-postadress

Birgitta Löthgren, vårdenhetsöverläkare.
E-post: E-postadress

Karl-Erik Jacobsson, överläkare
E-post: E-postadress