Klinisk neurofysiologi

Sahlgrenska sjukhuset

Kontaktuppgifter

TELEFONTIDER
mån - ons 08:00 - 09:00
fre 08:00 - 09:00

Blå stråket 5

Hiss E, plan 3

Sahlgrenska sjukhuset

413 46 Göteborg

VÄGBESKRIVNING

Lämpligast är att åka buss eller spårvagn. För val av lämplig buss eller spårvagn besöker du Västtrafiks hemsida. Du kan också besöka Sahlgrenska sjukhusets hemsida där ytterligare upplysningar finns.

Logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster för att:

Vi vänder oss till dig med sjukdom i nervsystem eller muskulatur och som remitteras till diagnostisk undersökning av funktion i nervsystemet eller muskulaturen. Vi finns både på Sahlgrenska sjukhuset och på Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus.

Söka vård hos oss

När du söker vård hos oss behöver vi veta något om den sjukdom eller de besvär du har. Den informationen kan vi till exempel få genom att en läkare på din vårdcentral eller annan läkare skriver en remiss till oss.

Vi tar inte emot egenremisser.

Är du under 16 år görs undersökningen oftast på vår mottagning för barn på Drottning Silvias barn- och ungdomsjukhus.

Vid ditt besök hos oss

  • På Sahlgrenska sjukhuset: Ta en nummerlapp i väntrummet.
  • På Östra sjukhuset: Anmäl ditt besök i EEG-expeditionen. Om expeditionen är obemannad sätter du dig och väntar.

Vi som arbetar här

På vår mottagning finns biomedicinska analytiker, läkare, sekreterare och ingenjörer. Vi är den enda läkarbemannade neurofysiologiska avdelningen inom Västra Götalandsregionen.

Eftersom Sahlgrenska Universitetssjukhuset har ett utbildningsansvar förekommer det studenter på våra mottagningar och avdelningar. Du har som patient rätt att säga till om du inte vill ha studenter närvarande under ditt besök. Alla som arbetar här, personal och studenter, har tystnadsplikt.

Synpunkter

Vårt mål är att ge dig god vård och ett gott bemötande. Om du har synpunkter på den vård, behandling eller det bemötande du har fått är vi mycket tacksamma om du låter oss få veta detta. Lämna gärna dina synpunkter till:

Kicki Blahó, Enhetschef 
Telefon: 031 - 342 79 05
E-post: E-postadress    

Du kan också skicka dina synpunkter med vanlig post:

Blankett för synpunkter på vården

Ansvariga för mottagningen

Kicki Blahó, Enhetschef
Telefon: 031 - 342 79 05
E-post: E-postadress    

Anders Hedström, medicinskt ansvarig