Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Planerar du att besöka Sahlgrenska Universitetssjukhuset?

Om du har en avtalad tid och har symtom på luftvägsinfektion eller feber kontakta snarast avdelningen/mottagningen direkt eller via växel på 031-342 10 00. 

För närstående råder besöksförbud på samtliga mottagningar och vårdavdelningar endast med undantag för vårdnadshavare och ledsagare. Detta förutsatt att medföljaren inte har luftvägssymtom eller feber.

Munskydd ska användas av dig och eventuell medföljare som ska besöka sjukhuset eller någon av sjukhusets lokaler. 

Läs mer här.

MS-Team

Kontaktuppgifter

Telefon

Telefontider

Rådgivning
måndag - fredag 8:30 - 10:30

Växeltelefon

Öppettider

måndag - torsdag 8:00 - 16:00
Stängt för lunch
måndag - fredag 12:00 - 12:40
fredag 8:00 - 15:00

Besöksadress

Blå stråket 7
413 46 Göteborg

Yttre vägbeskrivning

Till Sahlgrenska sjukhuset går ett stort antal spårvagns- och busslinjer. Hållplats Sahlgrenska huvudentré. Se vidare på http://www.vasttrafik.se/.

Inre vägbeskrivning

Plan 0, Sahlgrenska sjukhuset

Västtrafik - reseplaneraren

Postadress

Sahlgrenska Universitetssjukhuset Neurologimottagning Sahlgrenska
413 45 Göteborg

Coronavirus covid-19

Click here for information in English

Till dig som är patient inom Neurosjukvården: Neurologi, Neurokirurgi, Klinisk neurofysiologi, Rehabiliteringsmedicin

Vår verksamhet påverkas mycket av den rådande situationen. Det är svårt att veta hur långvarig denna situation blir. Vi vill i så hög omfattning som möjligt säkerställa tillgång till vård för våra patienter samtidigt som vi vill göra vad vi kan för att minimera risken för att våra patienter skall utsättas för smitta. Detta kommer att påverka dina besök till oss.

Närstående får endast medfölja om absolut nödvändigt. Kontakta oss vid frågor.

För aktuell information och svar på vanliga frågor om Coronavirus covid-19 hänvisar vi till:

Vi kommer att förändra vårt sätt att arbeta med mottagningsbesök. Vi ersätter de flesta besök på mottagningen med telefonbesök eller digitala besök. Detta görs utifrån individuella bedömningar.

Om du redan är kallad till besök hos oss kommer vi att höra av oss om det blir en ändring.

För att upprätthålla en god och uthållig sjukvård är det viktigt att vi kan genomföra de besök som planeras. Vi är därför tacksamma om av- och ombokningar görs i god tid via 1177 Vårdguidens e-tjänster alternativt det telefonnummer som står på din kallelse. För av- och ombokningar Neurologi 031-342 94 36 och för av- och ombokningar Neurokirurgi 031-342 96 30.

För medicinska frågor gäller våra ordinarie telefonlinjer som vi under rådande situation bemannar i så hög omfattning som möjligt. Det går även att kontakta oss via 1177 Vårdguidens e-tjänster.

200318

Åsa Lundgren Nilsson
Verksamhetschef Neurosjukvården

- - - - - - - - - -

Information in English

For patients in Neuro Health Care (Neurosjukvården): Neurology, Neurosurgery, Clinical Neurophysiology, Rehabilitation Medicine

Neuro Health Care is greatly affected by the current situation. It is difficult to know for how long this situation will last. As much as possible, we want to ensure access to care for our patients while at the same time we want to do what we can to minimize the risk of our patients being exposed to infection. This will affect your visits to us.

Relatives may only accompany the patient if absolutely necessary. Contact us if you have any questions.

Due to the current situation regarding Coronavirus covid-19, for general information and answers to frequently asked questions, we ask that you please refer to:

We will change our way of working with outpatient visits. We will replace most outpatient visits with telephone calls or digital visits. This is done on the basis of individual assessments.

If you already have a scheduled appointment with us, we will contact you if there is a change.

In order to maintain good and sustainable health care, it is important that we can carry out the visits that are planned. We are therefore grateful if cancellations and re-bookings are made in time via the 1177 Health Care Guide e-services (Vårdguiden) or the telephone number that is on your notice. For cancellations and re-bookings for the Neurology clinic please call 031-342 94 36 and for cancellations and re-bookings for Neurosurgery please call 031-342 96 30.

For medical issues, our regular telephone lines apply which we, under the current situation, staff as much as possible. You can also contact us via the 1177 health care guide e-services (Vårdguiden).

200318

Åsa Lundgren Nilsson
CEO (Verksamhetschef)
Neuro Health Care (Neurosjukvården)

Vi vänder oss till dig som har eller misstänker multipel skleros, ms. Vi erbjuder utredning, behandling och uppföljning. Vi tar också emot dig med andra demyeliniserande inflammatoriska sjukdomar i centrala nervsystemet.

Information kring Coronavirus covid-19
och MS/MS-behandling

Det föreligger en ökad risk för ett svårare förlopp för Covid-19 infektion vid högre ålder och vid annan samtidig allvarlig sjukdom. Följ allmänna rekommendationer.

Under tiden pandemin med Covid-19 fortgått har kunskapen om risker för svår Covid-19 ökat. MS sjukdom förefaller inte innebära ökad risk för svår Covid-19 infektion. Svår funktionsnedsättning (t.ex. med påverkan på andningsfunktionen) innebär emellertid troligen en ökad risk. De flesta MS läkemedel ger ingen eller endast låg riskökning för svår Covid-19.

Skattad risk vid specifika MS-behandlingar:

Sannolikt föreligger ingen ökad risk

 • Vid behandling med: Aubagio, Avonex, Betaferon, Copaxone, Extavia, Plegridy och Rebif
 • 2 år eller mer efter stamcellstransplantation eller 2 år efter sista behandlingskuren med Lemtrada och Mavenclad.

Möjligen låg riskökning vid behandling med

 • Tecfidera
 • Tysabri
 • Gilenya
 • Mavenclad 3-24 månader efter senaste dos. Ökad försiktighet de första 3 månaderna efter Mavenclad kur.

Sannolikt något högre risk vid behandling med

 • Rituximab (Mabthera, Ritemvia, Rixathon, Truxima)
 • Ocrelizumab (Ocrevus)

Troligen högre risk vid nyligen påbörjad eller förnyad behandling med

 • Lemtrada
 • Stamcellstransplantation

Skovbehandling

Inom 30 dagar efter högdos kortisonbehandling av skov är risken för svår Covid-19 ökad. Behandling av skov skall därför vara restriktiv.

Rekommendationer

Vi rekommenderar generellt att man inte avbryter någon behandling p.g.a. rådande pandemi. Undantag i enskilda fall kan förekomma.

Följ allmänna rekommendationer om Covid-19.

Söka vård hos oss

Vi erbjuder specialiserad vård som omfattar diagnostik, behandling och uppföljning. Som patient hos oss får du möjlighet till multidisciplinära bedömningar och uppföljningar inom vårt team. Vi har en dagvårdenhet för infusionsbehandling och en forskningsenhet med utvärderingar av nya läkemedelsbehandlingar.

På MS Centrum har vi flera kvalitetsprojekt för bättre ms-vård och vi genomför kliniska forskningsprojekt i syfte att förbättra prognoser och utvärderingsinstrument för ms.

Checklista inför ditt besök:

Ta med dig fotolegitimation, kallelse och eventuellt högkostnadskort.

 • Anmäl ditt besök i Neurologimottagningens reception.
 • Du betalar vid din ankomst. Vi ser helst att du betalar med kort men du kan också betala kontant eller få en faktura hemskickad.

Kontakta oss

Du kan kontakta oss per telefon eller via 1177 Vårdguidens e-tjänster, där du kan av- omboka tid, eller utföra andra ärenden. Teamet tillhör Neurologimottagning Sahlgrenska.

För av- och ombokning kan du ringa på vår röstbrevlåda.
Telefon: 031-342 94 36, måndag till fredag kl. 8-10.

Checklista inför ditt besök

 • Ta med dig fotolegitimation, kallelse och eventuellt högkostnadskort.
 • Anmäl ditt besök i Neurologimottagningens reception.
 • Du betalar vid din ankomst. Vi ser helst att du betalar med kort men du kan också betala kontant eller få en faktura hemskickad.

Vi som arbetar här

I vårt team finns bland annat undersköterska, sjuksköterska, arbetsterapeut, fysioterapeut, kurator och läkare.

Eftersom Sahlgrenska Universitetssjukhuset har ett utbildningsansvar förekommer det studenter på våra mottagningar och avdelningar. Du har som patient rätt att säga till om du inte vill ha studenter närvarande under ditt besök. Alla som arbetar här, personal och studenter, har tystnadsplikt.

 

Vårt mål är att ge dig god vård och ett gott bemötande. Om du har synpunkter på den vård, behandling eller det bemötande du har fått är vi mycket tacksamma om du låter oss få veta detta. Lämna gärna dina synpunkter till: 

Ansvariga för avdelningen

Karin Hallén

Enhetschef
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Björn Runmarker

Medicinskt ansvarig

Markus Axelsson

Medicinskt ansvarig

Senast uppdaterad: 2018-04-08 13:46