MS-Team

Sahlgrenska sjukhuset

Kontaktuppgifter

TELEFONTIDER
Rådgivning mån - fre 08:30 - 10:30

Blå stråket 7

Plan 0

Sahlgrenska sjukhuset

413 46 Göteborg

VÄGBESKRIVNING

Till Sahlgrenska sjukhuset går ett stort antal spårvagns- och busslinjer. Hållplats Sahlgrenska huvudentré. Se vidare på http://www.vasttrafik.se/.

Vi vänder oss till dig som har eller misstänker multipel skleros, ms. Vi erbjuder utredning, behandling och uppföljning. Vi tar också emot dig med andra demyeliniserande inflammatoriska sjukdomar i centrala nervsystemet.

Söka vård hos oss

När du söker vård hos oss behöver vi veta något om den sjukdom eller de besvär du har. Den informationen kan vi till exempel få genom att en läkare på din vårdcentral eller annan läkare skriver en remiss till oss. Du kan också skriva en egen vårdbegäran.

Vill du kontakta oss via 1177 Vårdguidens e-tjänster:

Använd 1177 Vårdguidens e-tjänster. Där kan du t.ex. avboka tid, begära intyg, recept och hjälpmedelsförnyelse. Du loggar in och legitimerar dig sedan väljer du vilket ärende du har.

Vid ditt besök hos oss

Vi erbjuder specialiserad vård som omfattar diagnostik, behandling och uppföljning. Som patient hos oss får du möjlighet till multidisciplinära bedömningar och uppföljningar inom vårt team. Vi har en dagvårdenhet för infusionsbehandling och en forskningsenhet med utvärderingar av nya läkemedelsbehandlingar.

På MS Centrum har vi flera kvalitetsprojekt för bättre ms-vård och vi genomför kliniska forskningsprojekt i syfte att förbättra prognoser och utvärderingsinstrument för ms.

Checklista inför ditt besök:

  • Ta med dig fotolegitimation, kallelse och eventuellt högkostnadskort.
  • Anmäl ditt besök i Neurologimottagningens reception.
  • Du betalar vid din ankomst. Vi ser helst att du betalar med kort men du kan också betala kontant eller få en faktura hemskickad.

Vi som arbetar här

I vårt team finns bland annat undersköterska, sjuksköterska, arbetsterapeut, fysioterapeut, kurator och läkare.

Eftersom Sahlgrenska Universitetssjukhuset har ett utbildningsansvar förekommer det studenter på våra mottagningar och avdelningar. Du har som patient rätt att säga till om du inte vill ha studenter närvarande under ditt besök. Alla som arbetar här, personal och studenter, har tystnadsplikt.

Kontakt

För av- och ombokning kan du ringa på vår röstbrevlåda,
Telefon: 031 - 342 94 36, måndag till fredag kl. 8-10

Synpunkter

Vårt mål är att ge dig god vård och ett gott bemötande. Om du har synpunkter på den vård, behandling eller det bemötande du har fått är vi mycket tacksamma om du låter oss få veta detta. Lämna gärna dina synpunkter till:

Karin Hallén, enhetschef
Telefon: 031-342 79 06
E-post: E-postadress

Du kan också skicka dina synpunkter med vanlig post:

Blankett för synpunkter på vården

Ansvariga för mottagningen

Karin Hallén, enhetschef
Telefon: 031-342 79 06
E-post: E-postadress

Björn Runmarker, medicinskt ansvarig
Markus Axelson, medicinskt ansvarig