Neurokirurgimottagning

Kontaktuppgifter

TELEFONTIDER
mån 10:00 - 12:00
ons 10:00 - 12:00
fre 10:00 - 12:00

Blå stråket 7, plan 0

Sahlgrenska sjukhuset

413 46 Göteborg

VÄGBESKRIVNING

Till Sahlgrenska sjukhuset går ett stort antal spårvagns- och busslinjer. Hållplats Sahlgrenska huvudentré. Se vidare på http://www.vasttrafik.se/.

Vi vänder oss till dig med en sjukdom i hjärnan eller nervsystemet och med neurokirurgiskt behandlingsbara tillstånd.

Söka vård hos oss

När du söker vård hos oss behöver vi veta något om den sjukdom eller de besvär du har. Den informationen kan vi till exempel få genom att en läkare på din vårdcentral eller annan läkare skriver en remiss till oss. Du kan också skriva en egen vårdbegäran.

Blankett för egen vårdbegäran

Vi som arbetar här

På vår mottagning finns olika yrkeskategorier som till exempel undersköterska, sjuksköterska, läkare och medicinsk sekreterare.

Eftersom Sahlgrenska Universitetssjukhuset har ett utbildningsansvar förekommer det studenter på våra mottagningar och avdelningar. Du har som patient rätt att säga till om du inte vill ha studenter närvarande under ditt besök. Alla som arbetar här, personal och studenter, har tystnadsplikt.

Kontakt

För av- och ombokning kan du ringa på vår röstbrevlåda, Telefon: 031 - 342 94 36, måndag till fredag kl. 8-10

Synpunkter

Vårt mål är att ge dig god vård och ett gott bemötande. Om du har synpunkter på den vård, behandling eller det bemötande du har fått är vi mycket tacksamma om du låter oss få veta detta. Lämna gärna dina synpunkter till:

Karin Hallén, enhetschef
Telefon: 031 - 342 79 06
E- post: E-postadress

Du kan också skicka dina synpunkter med vanlig post:

Blankett för synpunkter på vården

Ansvariga för mottagningen

Karin Hallén, enhetschef
Telefon: 031 - 342 79 06
E- post: E-postadress

Kliment Gatzinsky, medicinskt ansvarig