Neuromuskulärt team

Sahlgrenska sjukhuset

Kontaktuppgifter

TELEFONTIDER
mån - fre 10:00 - 12:00

Blå stråket 7

Plan 3

Sahlgrenska sjukhuset

413 46 Göteborg

VÄGBESKRIVNING

Till Sahlgrenska sjukhuset går ett stort antal spårvagns- och busslinjer. Hållplats Sahlgrenska huvudentré. Se vidare på http://www.vasttrafik.se/.

Vi vänder oss till dig med neuromuskulär sjukdom.  Vi erbjuder utredning, behandling och uppföljning.

Söka vård hos oss

När du söker vård hos oss behöver vi veta något om den sjukdom eller de besvär du har. Den informationen kan vi till exempel få genom att en läkare på din vårdcentral eller annan läkare skriver en remiss till oss. Du kan också skriva en egen vårdbegäran.

Vill du kontakta oss via 1177 Vårdguidens e-tjänster:

Använd 1177 Vårdguidens e-tjänster. Där kan du t.ex. avboka tid, begära intyg, recept och hjälpmedelsförnyelse. Du loggar in och legitimerar dig sedan väljer du vilket ärende du har.

Vid ditt besök hos oss

Vi har lång erfarenhet och förtrogenhet med de många olika diagnoser som innefattas i gruppen neuromuskulära sjukdomar. Vi följer de vårdprogram som finns och har ett samarbete med andra neuromuskulära verksamheter både i och utanför Sverige.

Till vår vanliga mottagning kommer du som patient för utredning och medicinsk behandling. Vi har också ett team där du som behöver insatser från flera olika vårdgivare kan få bedömning och följas upp.

Vi är ett kompetenscentrum för Västra Götalandsregionen och bedriver forskning och utveckling med nationella och internationella samarbetspartners.

Checklista inför ditt besök:

  • Ta med dig fotolegitimation, kallelse och eventuellt högkostnadskort.
  • Anmäl ditt besök i Neurologimottagningens reception på bottenvåningen.
  • Du betalar vid din ankomst. Vi ser helst att du betalar med kort men du kan också betala kontant eller få en faktura hemskickad.
  • I din kallelse finns information om på vilken adress ditt besök äger rum.
  • I din kallelse finns också information om hur lång tid besöket tar och om dina eventuella förberedelser.
  • Det är viktigt att du avbokar din tid om du skulle få förhinder så att vi kan erbjuda tiden till en annan patient.

Vi som arbetar här

I vårt team finns olika yrkeskategorier som till exempel sjuksköterska, kurator, fysioterapeut, arbetsterapeut, logoped, dietist, neuropsykolog och läkare.

Eftersom Sahlgrenska Universitetssjukhuset har ett utbildningsansvar förekommer det studenter på våra mottagningar och avdelningar. Du har som patient rätt att säga till om du inte vill ha studenter närvarande under ditt besök. Alla som arbetar här, personal och studenter, har tystnadsplikt.

Kontakt

För av- och ombokning kan du ringa på vår röstbrevlåda,
Telefon: 031 - 342 94 36, måndag till fredag kl. 8-10

Synpunkter

Vårt mål är att ge dig god vård och ett gott bemötande. Om du har synpunkter på den vård, behandling eller det bemötande du har fått är vi mycket tacksamma om du låter oss få veta detta. Lämna gärna dina synpunkter till:

Karin Hallén, enhetschef
Telefon: 031-342 79 06
E-post: E-postadress

Du kan också skicka dina synpunkter med vanlig post:

Blankett för synpunkter på vården

Ansvariga för mottagningen

Karin Hallén, enhetschef
Telefon: 031 - 342 79 06
E-post: E-postadress

Christopher Lindberg, medicinskt ansvarig