Parkinsonmottagning

Högsbo sjukhus

Kontaktuppgifter

Tunnlandsgatan 2 A

Hus B 9

Högsbo sjukhus

421 37 Västra Frölunda

VÄGBESKRIVNING

Rehabiliteringsmedicin, Högsbo sjukhus: Spårvagn 1, 7, 8 mot Frölunda Gå av hållpl. Lantmilsgatan. Gå ner för backen till vänster så ligger Högsbo sjukhus på höger sida.

 Vi vänder oss till dig med Parkinsons sjukdom. Vi erbjuder rehabilitering, träning och förebyggande åtgärder. Vår verksamhet är internationellt granskad och har fått högsta möjliga betyg, en treårig ackreditering, av den amerikanska kvalitetssäkringsorganisationen CARF

Söka vård hos oss

När du söker vård hos oss behöver vi veta något om den sjukdom eller de besvär du har. Den informationen kan vi till exempel få genom att en läkare på din vårdcentral eller annan läkare skriver en remiss till oss. Du kan också skriva en egen vårdbegäran.

Vid ditt besök hos oss

När du kommer till oss genomgår du först en två till tre dagars teamutredning som avlutas med ett planeringsmöte där vi tillsammans med dig skriver en rehabiliteringsplan för din fortsatta rehabilitering. Du kommer då att få ta del av resultatet av utredningen tillsammans med specifika råd och behandlingsförslag på eller utanför vår mottagning. Vi planerar din rehabilitering ett år framåt i tiden som därefter utvärderas för att se om målen i din rehabiliteringsplan har uppnåtts.

Vår verksamhet är internationellt granskad och har fått högsta möjliga betyg, en treårig ackreditering, av den amerikanska kvalitetssäkringsorganisationen CARF, Commission on Accreditation of Rehabilitation Facilities. CARF är en icke vinstdrivande organisation som ackrediterar verksamheter i rehabiliteringsområdet. I sina granskningar utgår organisationen både från ett patient- och effektivitetsperspektiv.

Vi som arbetar här

På vår mottagning finns bland annat arbetsterapeut, kurator, sjuksköterska, fysioterapeut, neuropsykolog och rehbiliteringsläkare, vårdadministratör samt kurator vid behov.

Eftersom Sahlgrenska Universitetssjukhuset har ett utbildningsansvar förekommer det studenter på våra mottagningar och avdelningar. Du har som patient rätt att säga till om du inte vill ha studenter närvarande under ditt besök. Alla som arbetar här, personal och studenter, har tystnadsplikt.

Synpunkter

Ulrika Ebbéus, vårdenhetschef
Telefon: 031 – 342 28 77
E-post: E-postadress

Du kan också skicka dina synpunkter med vanlig post:

Blankett för synpunkter på vården

Ansvariga för mottagningen

Ulrika Ebbéus, vårdenhetschef
Telefon: 031 – 342 28 77
E-post: E-postadress

Åsa Lundgren Nilsson, sektionschef
E-post: E-postadress