Postpoliomottagning

Högsbo sjukhus

Kontaktuppgifter

TELEFONTIDER
mån - tor 08:00 - 12:00
mån - tor 12:45 - 14:30
fre 08:00 - 12:00
Röstbrevlåda finns. fre 12:45 - 13:30

Tunnlandsgatan 2 A

Hus B 9

Högsbo sjukhus

421 37 Västra Frölunda

VÄGBESKRIVNING

Rehabiliteringsmedicin, Högsbo sjukhus: Spårvagn 1, 7, 8 mot Frölunda Gå av hållpl. Lantmilsgatan. Gå ner för backen till vänster så ligger Högsbo sjukhus på höger sida.

Vi vänder oss till dig över 18 år som har polio. Vi tar även emot dig som misstänker att du har haft polio och som upplever nytillkomna besvär. Vår verksamhet är internationellt granskad och har fått högsta möjliga betyg, en treårig ackreditering, av den amerikanska kvalitetssäkringsorganisationen CARF.

Söka vård hos oss

När du söker vård hos oss behöver vi veta något om den sjukdom eller de besvär du har. Den informationen kan vi till exempel få genom att en läkare på din vårdcentral eller annan läkare skriver en remiss till oss. Du kan också skriva en egen vårdbegäran.

Vid ditt besök hos oss

Du som kommer till oss genomgår ett individuellt utvecklat och anpassat polioprogram. Även dina närstående får en inbjudan till att medverka. Syftet är att skapa de bästa möjliga förutsättningarna för dig att klara din livssituation. 

Vi har mångårig erfarenhet av att stödja personer som drabbats av polio. Genom utredning, rådgivning och behandling strävar vi efter att stärka dig med funktionsnedsättningar efter polio att hitta fungerande strategier. Vi erbjuder olika typer av stödinsatser och bedömer ditt behov av hjälpmedel.

Vår verksamhet är internationellt granskad och har fått högsta möjliga betyg, en treårig ackreditering, av den amerikanska kvalitetssäkringsorganisationen CARF, Commission on Accreditation of Rehabilitation Facilities. CARF är en icke vinstdrivande organisation som ackrediterar verksamheter i rehabiliteringsområdet. I sina granskningar utgår organisationen både från ett patient- och effektivitetsperspektiv.

I samarbete med Göteborgs universitet bedrviver vi ett kontinuerligt forsknings- och utvecklingssarbete. Vi samarbetar även med patientföreningar. 

Vi som arbetar här

På vår mottagning finns bland annat undersköterska, arbetsterapeut, sjukgymnast, kurator och specialistläkare.

Eftersom Sahlgrenska Universitetssjukhuset har ett utbildningsansvar förekommer det studenter på våra mottagningar och avdelningar. Du har som patient rätt att säga till om du inte vill ha studenter närvarande under ditt besök. Alla som arbetar här, personal och studenter, har tystnadsplikt.

Synpunkter

Vårt mål är att ge dig god vård och ett gott bemötande. Om du har synpunkter på den vård, behandling eller det bemötande du har fått är vi mycket tacksamma om du låter oss få veta detta. Lämna gärna dina synpunkter till:

Ulrika Ebbéus, vårdenhetschef
Telefon: 031 - 342 28 77 
E-post: E-postadress 

Du kan också skicka dina synpunkter med vanlig post:

Blankett för synpunkter på vården

Ansvariga för mottagningen

Ulrika Ebbéus, vårdenhetschef
Telefon: 031 - 342 28 77 
E-post: E-postadress

Trandur Ulfarsson, sektionschef
E-post: E-postadress