Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Rehabiliteringsmedicin mottagning Högsbo

Kontaktuppgifter

Telefon

Växeltelefon

Besöksadress

Tunnlandsgatan 2 A
421 37 Västra Frölunda
Högsbo sjukhus
Hus B 9

Vägbeskrivning

Rehabiliteringsmedicin, Högsbo sjukhus: Spårvagn 1, 7, 8 mot Frölunda Gå av hållpl. Lantmilsgatan. Gå ner för backen till vänster så ligger Högsbo sjukhus på höger sida.

Postadress

Sahlgrenska Universitetssjukhuset Mottagning rehabilitering
Box 30110
400 43 Göteborg

Vi har mångårig erfarenhet av neurologiska sjukdomar/skador och erbjuder ett individuellt anpassat rehabiliteringsprogram för dig som drabbats av en neurologisk funktionsnedsättning till följd av exempelvis stroke, hjärnskada, ryggmärgsskada och andra skador och sjukdomar i centrala nervsystemet. Under hela rehabiliteringsperioden arbetar vi tillsammans med dig och dina närstående.

Vid ditt besök hos oss

När du kommer till vår mottagning går vi tillsammans igenom dina behov av rehabilitering. Utifrån dina förutsättningar och önskemål sätter vi gemensamt upp rehabiliteringsmål. Vi upprättar en individuell rehabiliteringsplan och planerar hur lång din rehabiliteringsperiod kommer att vara. Medelvårdtid på dagrehabilitering är cirka 6 veckor men varierar mycket från person till person. För patienter som inte blir rekommenderade dagrehabilitering erbjuds andra lämpliga alternativ.  Dina närstående är välkomna att delta, både på möten och vid träning.

Under rehabiliteringsperioden arbetar vi på att finna fortsatta rehabiliteringsmöjligheter för dig efter utskrivningen från oss. Om du behöver kan vi planera och samordna din vård tillsammans med exempelvis kommun, Försäkringskassan, primärvård, företagshälsovård, arbetsgivare eller annan rehabiliteringsaktör.

Vår målsättning är att stötta och stärka dig med neurologiska svårigheter till en så god funktionsförmåga och livskvalitet som möjligt.

Inskrivning

Vid inskrivningen går vi tillsammans med dig igenom dina behov av rehabilitering. Utifrån dina förutsättningar och önskemål sätter vi gemensamt upp mål för din rehabiliteringsperiod hos oss, alternativt ger rekommendationer om andra rehabiliteringsmöjligheter.

Rehabiliteringsplan

Vi sammanfattar åtgärder, delmål och mål i en rehabiliteringsplan som vi upprättar vid ett inledande möte. Närstående är välkomna att delta både på möten och vid träning, tala med din behandlare. Vi planerar hur lång din rehabiliteringsperiod kommer att vara. Medelvårdtid på dagrehabilitering är ca 6 veckor men varierar mycket från person till person. Rehabplanen uppdateras fortlöpande under din rehabilitering.

LOTS

Ur personalgruppen utses en person som kommer att vara din LOTS/kontaktperson under behandlingsperioden.

Utredning / rehabilitering

Görs utifrån den planering och rehabplan vi gjort vid inskrivningen. Din behandling schemaläggs utifrån dina förutsättningar och din rehabiliteringsplan. Schemat kan variera vecka för vecka.

Prioritera dina behandlingstider

  • Vi har en lång väntetid för personer för att få behandling/insatser hos oss.
  • Vi förväntar oss att du prioriterar rehabiliteringen och de tider du har hos oss.
  • Meddela i god tid eventuella andra aktiviteter eller undersökningar som vi behöver ta hänsyn till vid schemaläggning av behandling.
  • Meddela eventuella återbud mer än 24 timmar i förväg. Senare återbud kommer att debiteras dig, vilket gäller även om du har frikort.
  • Vid upprepade uteblivanden utan giltigt skäl förlorar du din rehabiliteringsplats

Utskrivning

Under rehabiliteringsperioden arbetar vi på att finna fortsatt individuellt anpassade rehabiliteringsmöjligheter för dig efter utskrivningen från oss, och att kontakter med uppföljande instanser tas. Vid behov är du välkommen, att i samråd med oss, bjuda in andra för information och samordning vid ett planeringsmöte. Exempel på personer som kan bjudas in är närstående, handläggare från kommun och Försäkringskassa, representanter från primärvård, företagshälsovård, arbetsgivare eller annan rehabiliteringsaktör. Vid utskrivning överförs du i regel till primärvården för medicinsk uppföljning.

Kontakt

Team Lila - Sjuksköterska 031 - 342 18 01
Team Blå - Sjuksköterska 031 - 342 51 10
Team Gul - Teamledare 031 - 342 50 28

Vi som arbetar här

På vår mottagning arbetar arbetsterapeuter, fysioterapeuter, kuratorer, logopeder, neuropsykologer, sjuksköterskor, specialistläkare och undersköterskor, i team. 

Vårt mål är att ge dig god vård och ett gott bemötande. Om du har synpunkter på den vård, behandling eller det bemötande du har fått är vi mycket tacksamma om du låter oss få veta detta. Lämna gärna dina synpunkter till: 

Carina Meyer, vårdenhetschef
Telefon: 342 2877
E-post: carina.me.johansson@vgregion.se

Carina Meyer

Vårdenhetschef
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Trandur Ulfarsson

Sektionschef
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Senast uppdaterad: 2019-10-09 10:12