Inför din rekonstruktion av armbågssträckare

Målet med din operation är att du ska uppnå en ökad räckvidd och en ökad precision i armens rörelser. Här nedan följer lite information som vi gärna vill att du läser igenom för att du ska kunna förbereda dig så bra som möjligt.

Före behandlingen

För att vårdavdelningen ska kunna planera din vistelse hos oss så bra som möjligt kommer en sjuksköterska från avdelning 233 (C.A.R.E) vid Mölndals sjukhus att kontakta dig ett par dagar innan din ankomst.

Det som är bra om avdelningen vet är:

-          Vilket hjälpbehov du har

-          Särskilda rutiner du använder vid blås- och tarmskötsel

-          Eventuellt behov av specialmadrass eller annat hjälpmedel

-          Om du har med dig assistent / anhörig under vårdtiden

Hygienförberedelser

Kom ihåg att duscha enlig de instruktioner som du fått medskickat. Dessa finner du även under rubriken Avdelning 233.

Dagen innan operationen

Dagen innan operationen är det många som behöver hinna träffa dig. Det är därför viktigt att du infinner dig på avdelningen på utsatt tid (kl 09:30). Har du svårigheter att komma till avdelningen vid utsatt tid vänligen meddela vår koordinator i god tid innan planerad inskrivning.  

Ansvarig handkirurg träffar dig under dagen och ni går tillsammans igenom vad operationen innebär. Arbetsterapeut och sjukgymnast gör bedömningar och tester. De undersökningar som görs är bland annat tester av styrka och rörlighet. Vi kommer även att fotografera din arm för att kunna kunna jämföra med dina funktioner efter operation. Tillsammans med en arbetsterapeut så kommer du att få formulera dina egna målsättningar med operationen. Vissa mål fotograferas för att möjliggöra jämförelser med din aktivitetsförmåga före/efter operationen. Narkosbedömning och viss provtagning görs också under dagen.

Så går det till 

Förändrat hjälpbehov

Restriktionerna efter operation kan medföra att du får ett större hjälpbehov under ca 3 månader. Om din assistans behöver utökas bör du göra detta i god tid innan operationen.

För att kunna följa restriktioner bör följande hjälpmedel vara utprovade och välfungerande innan operation:

• Elrullstol med manöverdosan monterad på den sidan som inte skall opereras. Elrullstolen bör vara utrustad med tiltfunktion för att du ska kunna tryckavlasta lättare.

Du kan också välja att sitta i manuell rullstol med hjälpmotor och joystick (ex E-fix). Ett krav för att kunna använda en manuell rullstol är att du inte har problem med sittsår. Det är viktigt med bra avlastningsteknik eftersom du blir mer stillasittande med armen i specialarmstöd efter operationen.

• Efter operationen kommer armen placeras i ett specialarmstöd som är monterat på din rullstol (se bild nedan). Armstödet monteras på sjukhuset dagen innan operation.

• Du behöver en tryckavlastande sittdyna eftersom du kommer att sitta mer stilla efter operationen.

• Lyft och lyftskynke med kort ryggstöd (se bild nedan) så att armen kan vara utanför skynket. Lyftkynket bör inte trycka upp i armhålan.

• Mobil duschstol, eftersom förflyttningar kommer att ske med lyft.


Elrullstol med specialarmstöd


Vid förflyttning efter operation behöver en person eventuellt hålla i armen de första gångerna på grund av smärta efter operationen men sedan kan armen hänga fritt

Träning efter operation

Du påbörjar träning av din nya funktion dagen efter operation. Sjukgymnasten kommer att hjälpa dig att aktivera din nya armbågssträckare. Träningen sker genom att du försöker spänna din armbågssträckare i den skena som du har på armen. Innan du åker hem får du ett träningsprogram. Du ska sedan träna på egen hand hemma flera gånger dagligen, enligt programmet. För att optimera resultatet av operationen är det viktigt att du tränar enligt instruktionerna och följer restriktionerna.

Du ansvarar själv för din träning, men kan även få uppföljning på hemorten, om du så önskar. Om du har kontakt med arbetsterapeut eller sjukgymnast på hemorten, ta gärna med telefonnumret för eventuell överrapportering.

Skenor

Dagen efter operation tillverkas en skena till din arm. Den håller armen rak och går från armhålan ner till strax ovanför handleden. Denna skena används dygnet runt de första 3 veckorna. Därefter används denna skena endast nattetid i ytterligare 2 månader.

Efter 3 veckor används en ledad ortos dagtid, vg se bild nedan. Den justeras successivt för att tillåta en ökad böjning av din armbåge.

Restriktioner

Följande restriktioner gäller efter operationen:

  • Specialarmstöd används ca 10 veckor
  • Armen får inte belastas vid förflyttningar de första 10 veckorna
  • Skenor används enligt ordination, ca 10 veckor
  • Ingen tung styrketräning av opererad muskel de första 4 månaderna
  • Armen får inte föras framåt-uppåt, inte heller mot eller framför kroppen, se bilder nedan. 

Armen får inte föras framåt-uppåt, inte heller mot eller framför kroppen. Armen får inte föras framåt-uppåt, inte heller mot eller framför kroppen.
 

Att röra armen bakåt är tillåtet och uppmuntras för att bibehålla rörlighet och styrka. Att röra armen bakåt är tillåtet och uppmuntras för att bibehålla rörlighet och styrka.

Armens position i liggande

Efter operationen kan du ligga på rygg eller på den ickeopererade sidan. Ha en kudde under armen för att motverka svullnad I hand och arm. Efter operationen kan du ligga på rygg eller på den ickeopererade sidan. Ha en kudde under armen för att motverka svullnad I hand och arm.

Du kan inte ligga på den opererade sidan. Du får inte föra in armen mot eller framför kroppen. Du kan inte ligga på den opererade sidan. Du får inte föra in armen mot eller framför kroppen.

Personlig vård

Vid påklädning är det enklast att börja med den opererade armen. Tänk på att ta med tröjor med vida ärmar. Vid duschning skydda gipset med en plastpåse eller motsvarande. Vid påklädning är det enklast att börja med den opererade armen. Tänk på att ta med tröjor med vida ärmar. Vid duschning skydda gipset med en plastpåse eller motsvarande.

Efter behandlingen

Förutom uppföljningen 3 veckor efter operation planeras ytterligare uppföljningstillfällen in. Dessa är vanligtvis omkring 3, 6 och 12 månader efter operation.

Dagsbesöket innefattar bedömning av hela teamet och de undersökningar och tester som du gjorde innan operationen upprepas åter. Var därför beredd på att du kan behöva avsätta en större del av dagen för detta besök. I vissa fall kan du åka dagen innan.

 Vi har regelbundna uppföljningar på Spinalis (Stockholm),Orup (Skåne), Örebro och i Sunderbyn (Norrrbotten). Om du kommer från dessa regioner har vi som målsättning att göra uppföljningarna där


Senast uppdaterad: 2018-11-08 10:13