Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Planerar du att besöka Sahlgrenska Universitetssjukhuset?

Om du har en avtalad tid och har symtom på luftvägsinfektion eller feber kontakta snarast avdelningen/mottagningen direkt eller via växel på 031-342 10 00. 

För närstående råder besöksförbud på samtliga mottagningar och vårdavdelningar endast med undantag för vårdnadshavare och ledsagare. Detta förutsatt att medföljaren inte har luftvägssymtom eller feber.

Läs mer här

Magsår

Magsår uppkommer i magsäckens eller tolvfingertarmens slemhinna och orsakas oftast av bakterier (Helicobakt pylori) men också av vissa smärtstillande och inflammationshämmande läkemedel (NSAID-coxhämmare). Magsår kan uppkomma utan någon uppenbar orsak. De flesta som får magsår blir friska med hjälp av läkemedel.

Magsårsbakterien överförs troligen främst genom smitta inom familjen. Detta sker oftast redan i barndomen. Dålig hygien ökar risken för att bli smittad.
Magsår är lika vanligt hos kvinnor som hos män. Det är oklart varför inte alla som har Helicobakt pylori får magsår.
Magsårsliknande symtom utan sår kallas funktionell dyspepsi. Fler än var fjärde svensk har någon gång funktionell dyspepsi. Magsår är betydligt mer ovanligt. Antalet människor som får magsår minskar i Sverige.

Orsak
Magsäcken är formad som en säck med två öppningar och rymmer ungefär en och en halv liter. En övre, som har förbindelse med matstrupen, och en nedre där magsäcken övergår i tolvfingertarmen. Dessa öppningar kallas övre respektive nedre magmunnen.
Magsäckens slemhinna utsöndrar två liter sur magsaft dagligen. Magsaften består av slem, saltsyra och enzym(pepsin). Enzym plus saltsyran bryter ner proteinet i maten. Bakterier som kommer ner i magsäcken dödas av saltsyran.
I magsäckens slemhinna produceras hormonet prostaglandin som skyddar magsäckens slemhinna mot saltsyran. Slemhinnan skyddas också av ett slemskikt och bikarbonat som produceras av slemhinnan. När magsäcksinnehållet kommer ut i tolvfingertarmen har syran neutraliserats. Det är normalt en balans mellan skadliga och skyddande ämnen i magsäcken och tolvfingertarm. Om balansen rubbas kan ett sår uppstå i slemhinnan.
Magsårsbakterien (Helicobakt pylori) skyddar sig mot den starka syran i magsäcken genom att producera ett enzym, ureas, Bakterien söker sig också ner i slemhinnan, där syran inte kommer åt den, och orsakar en inflammation som kallas gastrit.
Prostaglandin bildas i kroppen vid en infektion eller en vävnadsskada och är normalt magsäckens skydd mot saltsyran. Eftersom prostaglandin-hämmare tar bort detta skydd uppkommer risk för magsår.

Rökning påverkar immunförsvaret och ökar risken för magsår och förlänger läkningstiden. Även alkohol och kaffe kan bidra till magsår. Vad man äter anses inte ha betydelse för magsårsbesvär och stress anses inte längre vara en orsak till magsår. 

Symtom
Vanliga symtom är periodvis under några veckor smärta i övre delen av magen måltidsrelaterat, snabb mättnadskänsla och illamående.
Om man har symtomen i mer än en vecka, speciellt vid ålder mer än 50 år, viktnedgång, aptitlöshet ska innebära läkarkonsultation. I de flesta fall av magsymtom är diagnosen inte magsår, utan funktionell dyspepsi (magkatarr).
Akut vård krävs vid plötslig svår smärta i magen, kräkningar av maginnehåll som ser ut som kaffesump eller innehåller blod och avföring som är svart som tjära(melena).

Diagnos
Symtom som de som finns vid magsår handläggs av allmänläkare som remitterar till gastroskopi. En undersökning som bekräftar eller avvisar magsår.
Gastroskopi är en undersökning där ett böjligt kikarinstrument med en liten kamera i änden förs via mun och matstrupe ner till magsäck och tolvfingertarm. Vid gastroskopin tas vävnadsprov mikroskopisk undersökning för att fastställa diagnos på de förändringar som finns i magsäcken och tolvfingertarmen.
Ett sår i magsäcken måste alltid kontrolleras med gastroskopi (efter behandling) eftersom såret kan vara orsakat av cancer. Sår i tolvfingertarmen behöver däremot inte kontrolleras om man blir besvärsfri. Ett sår i magsäckens slemhinna kan vara svårt att skilja från cancer, men risken för det är liten.
Vid gastroskopin tas prov från magsäcken för att undersöka om det finns Helicobakter bakterier (urea-test). Helicobakter pylori kan också påvisas med blodprov, som kan visa att kroppens immunförsvar har reagerat mot bakterien. Magsårsbakterien kan också upptäckas i avföringsprover.

Magsåret som orsakas av bakterien Helicobakter pylori behandlas med antibiotika, i kombination med medicin som minskar produktionen av saltsyra.
Magsår orsakade av smärtstillande och inflammationshämmande läkemedel läker spontant om läkemedlet sätts ut.
Komplikationer till magsår; brustet magsår, blödande magsår och ärrbildning med trång nedre magmun behandlas med kirurgi. Två procent av magsårspatienter drabbas av komplikationer.

Brustet magsår - Perforerat magsår
Brustet magsår kallas det om såret går tvärs igenom väggen på magsäcken eller tolvfingertarmen, så att maginnehåll med bland annat saltsyra kommer ut i fri bukhålan. Detta är extremt smärtsamt och kan vara livshotande. Perforerat magsår ska bedömas av kirurgisk specialist och kräver praktiskt taget alltid kirurgisk terapi som innebär att såret sys ihop.

Blödande magsår
Om ett blodkärl i slemhinnan brister på grund av ett magsår, uppstår en blödning in i magsäcken eller tolvfingertarmen. Detta är ovanligt. Detta medför att avföringen blir svart och kräkning som ser ut som kaffesump eller som rent blod. En stor magsårsblödning är livshotande och kräver akut blodtransfusion. Handläggning av blödande magsår kräver kirurgisk sjukvård och intensivvårdsresurser. Blödningen handläggs med olika metoder beroende på blödningens omfattning. Metoder som används är gastroskopisk teknik,  angiografisk teknik eller operation.

Ärrbildning
Magsår runt nedre magmunnen kan när de läker göra att magmunnen blir trång och magsäcken får svårt tömma sitt innehåll. Detta medför illamående och kräkningar. Med en operation som vidgar magmunnen botas symtomen. Förträngning av nedre magmunnen är ovanligt.


Senast uppdaterad: 2018-04-23 13:27