Multifamiljeterapi vid ätstörning

Multifamiljeterapi eller MFT, är en behandlingsform som utvecklats ur familjeterapi men som namnet säger så är det flera familjer som deltar tillsammans i behandlingen. De senaste 10 åren har i England och Tyskland en specifikt avpassad MFT utvecklats för behandling av anorexia nervosa hos patienter under 18 år som bor hemma i sin ursprungsfamilj. Med utgångspunkt i denna MFT har man vid Anorexi-Bulimimottagningen, Drottning Silvias Barn-och Ungdomssjukhus i perioder kunnat erbjuda en vidareutvecklad form med syfte att hjälpa familjer att övervinna sjukdomen.

Behandlingen innehåller: information om sjukdomen och hur den påverkar individ, familj samt relationer till andra, belyser mat och ätande, kontroll samt ångest. Därutöver diskuteras föräldrars omhändertagandestil och samarbete och råd och stöd ges i konkreta situationer. Under behandlingen får patienterna träffa sjuksköterska för uppföljning av vikt och hälsotillstånd.

Arbetet sker både i storgrupp där alla deltar men också i separata grupper för föräldrar respektive patienter.

Behandlingen genomförs i mån av kapacitet och tillgång på aktuella familjer.


Senast uppdaterad: 2018-05-15 12:52