Njurfunktionsundersökning

Undersökningen görs genom att ett spårämne sprutas in i blodbanan. Spårämnet utsöndras genom njurarna och genom att ta blodprov kan utsöndringen följas och njurarnas funktion bedömas.


Senast uppdaterad: 2018-09-19 16:59