Psykopedagogik vid ätstörning

En viktig del av behandlingsarbetet i en ätstörningsbehandling är psykoedukation, eller psykopedagogik, vilket innebär att ge värdefull information om ätstörning, dess kroppsliga och psykologiska effekter, om mat och motion, ångest och stresshantering, samt förebyggande av återfall. Det är också viktigt att ge patienter och anhöriga information om grundprinciperna i behandlingen.

Vid behandling vid anorexi-bulimimottagningen, slutenvårdsavdelningen och dagvårdsenheten anses psykopedagogik som en mycket viktig del av behandlingen, som är central både vid bedömning, vid behandlingsstart, och löpande under hela behandlingsprocessen.

 


Senast uppdaterad: 2018-05-15 12:56