Ultraljudsundersökning - benartärer

Vid undersökningen gör vi en kartläggning av utseendet och blodflödet i stora kroppspulsådern i buken (aorta) samt i de stora pulsådrorna i bäckenet och benen. Undersökningen görs genom att man håller en ultraljudssändare mot buken och/eller benen och samlar in rörliga bilder och flödessignaler för analys. Undersökningen tar cirka 30-45 minuter per ben.


Senast uppdaterad: 2018-09-19 22:14