Ultraljudsundersökning - halskärl

Vid undersökningen gör vi en kartläggning av utseendet och blodflödet i halspulsådrorna. Undersökningen görs genom att man håller en ultraljudssändare på halsen och samlar in rörliga ultraljudsbilder och flödessignaler för analys. Undersökningen tar mellan 20-45 minuter.

En stroke eller TIA kan bero på förträngning av en halspulsåder. Vid misstanke om detta undersöks blodflödena i halspulsådrorna med ultraljud.

Om ultraljudsundersökningen visar att det finns en betydande förträngning i ett halskärl kan det blir aktuellt med operation. Denna görs då av kärlkirurg.


Senast uppdaterad: 2018-09-19 22:19