Välkommen till patientwikin

Sahlgrenska Universitetssjukhuset välkomnar dig som patient eller närstående att tillsammans med oss skapa en så bra information som möjligt på webben. Vi tror att du har värdefull kunskap och erfarenhet om sjukhusets undersökningar, diagnoser och behandlingar som kan hjälpa andra i en liknande situation. Vi är först i världen med att jobba på det här sättet!

Du har också möjlighet att berätta mer personligt om dina upplevelser under rubriken Min berättelse.

Vi kan sjukvård. Men du är expert på dig själv och därför är din infallsvinkel viktig. Så välkommen att skriva i patientwikin!