Farliga läkemedel stulna på Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Flera läkemedel har stulits på Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Det rör sig bland annat om läkemedlen celokurin, midazolam, adrenalin och amiodaron. Dessa läkemedel ska inte användas utan läkares ordination och kan vid felaktig användning orsaka livsfara.

– Vi uppmanar de som har information eller kommer i kontakt med läkemedlen att kontakta Polisen eller sjukhuset, säger Per-Ove Stotzer, verksamhetschef på Medicin på Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Stölden, som inträffade någon gång mellan den 10 och 11 maj, är polisanmäld och parallellt pågår in internutredning.

– Vi har tydliga säkerhetsrutiner för att förhindra läkemedelsstölder och enheten var låst så vi utreder nu hur stölden ändå kunde inträffa, säger Per-Ove Stotzer.