Fler får behandling mot hepatit C genom nytt projekt

Tack vare ett nytt projekt på Sahlgrenska Universitetssjukhuset har man lyckats ge fler personer inom beroendevården behandling mot hepatit C. Detta har man gjort genom att flytta behandlingen närmare patienterna.

– Det har tagits emot väl av patienterna, säger Simon Larsson, läkare på Sahlgrenska Universitetssjukhuset och ansvarig för projektet.

Traditionellt har patienter med en kronisk hepatit C-infektion följts upp på infektionskliniker. Hepatit C-viruset infekterar levern och obehandlad kan infektionen leda till skrumplever och levercancer. Sedan några år tillbaka finns det mycket effektiv behandling som i princip botar alla som får den. Sjukdomen är mycket vanligt hos personer som någon gång i livet har injicerat droger. Dessa personer har tidigare haft dålig tillgång till vård för sin infektion.

– Innan projektet drog igång såg vi att endast hälften av de personer inom gruppen som hade en aktiv hepatit C-infektion hade kontakt med infektionskliniken, säger Simon Larsson.

Därför bestämde sig Simon Larsson och hans kollegor för att dra igång ett projekt som tar vården närmare patienterna. Man valde att flytta vården från Infektionskliniken till Substitutionsmottagningen där patienter med opioidberoende får behandling med buprenorfin (Subutex) eller metadon.

– Genom att förflytta hepatit C-vården till Substitutionsmottagningen når vi många som vi annars inte hade nått, säger Simon Larsson.

Projektet är ett samarbete mellan Beroendekliniken, Infektionskliniken och Klinisk mikrobiologi på Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Projektet blev möjligt tack vare ett bidrag från Västra Götalandsregionens Innovationsfond och genomfördes under 2017.

– Vi testar alla som kommer till Substitutionsmottagningen för blodsmitta (hepatit B och C samt HIV) och om det visar sig att de har en infektion erbjuds kompletterande utredning och behandling. I dagsläget har vi utrett 20 personer som är smittade med hepatit C-virus och några har redan påbörjat behandling medan övriga kommer igång i år. Vi har även vaccinerat ett 40-tal personer mot hepatit B-virus, säger Simon Larsson och fortsätter:

– Det här är ett sätt för oss att nå en utsatt grupp, en grupp som i vanliga fall inte alltid dyker upp till sina möten med vården. I dag finns det goda möjligheter att ge bra vård mot kronisk hepatit C-infektion och på det här sättet gör vi den tillgänglig till fler.