Sjukhusets egna vårdproffs stöttar utvalda arbetsplatser

På två år ska fem vårdavdelningar inom Sahlgrenska Universitetssjukhuset få särskilt stöd för att motverka sjukskrivningar och bli bättre på att rekrytera och behålla sin personal. Stöd får de från en intern grupp av riktigt vassa vårdproffs – Fokus resursteam.

Henrik Eklund, Magdalena Sterling, Josefine Larsson och Mathilda Wahlström utgör två tredjedelar av det sex personer starka Fokus resursteam. Henrik Eklund, Magdalena Sterling, Josefine Larsson och Mathilda Wahlström utgör två tredjedelar av det sex personer starka Fokus resursteam.

En sjuksköterska, två undersköterskor, en vårdadministratör, en fysioterapeut och en projektledare. Tillsammans bildar dessa sex vårdproffs, som alla jobbar på Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Fokus resursteam. Teamet ska bidra till att skapa förutsättningar för förbättringsarbete och en positiv arbetsmiljö.

Under två år ska teamet coacha fem avdelningar inom olika områden. Målet är att arbetsplatserna ska få lättare att rekrytera och behålla sin personal och att sjukskrivningarna ska minska.

– Arbetet ska göras av verksamheterna själva och vi i teamet ska bistå med stöd, inspiration och metoder. Avsikten är att de under den här tvåårsperioden utvecklar en egen och stabil grund för att arbeta hållbart och långsiktigt med förbättringsarbeten, säger Henrik Eklund, projektkoordinator.

Fokus resursteams styrka är att de inte kommer utifrån som konsulter utan är väl förtrogna med arbetsvillkoren på sjukhusets arbetsplatser.

– Det är väldigt värdefullt att vi är människor med erfarenhet av att arbeta i vården, och att vi har sett och varit delaktiga i många goda exempel på hur man kan lösa arbetsrelaterade problem, säger Magdalena Sterling, undersköterska.

Fokus resursteam är finansierat av Västra Götalandsregionen. Projektet leds av projektledare Yvonne Hedegärd på enheten Strategisk planering på Sahlgrenska Universitetssjukhuset. I projektets styrgrupp återfinns också biträdande sjukhusdirektörerna Göran Matejka och Lars Rydhede.

Från sjukhusledningens sida har man stora förhoppningar på projektet Fokus resursteam.

– Att vi använder oss av den stora kompetens och kunnighet som finns inom väggarna är viktigt. Men även att vi arbetar evidensbaserat, och i nära samarbete med universitetet, både Göteborgs universitet och Chalmers, säger Lars Rydhede.

Bland annat kommer Chalmers att låta studenter skriva examensarbeten kopplade till projektet. Institutionen för arbetsvetenskap och sociologi på Göteborgs universitet är också med och utbildar alla Fokusteamets medlemmar i samtalsmetodik inför projektstarten.

Medarbetarna i Fokus resursteam ligger i startgroparna och ser fram emot att ta sig an sitt uppdrag. Mathilda Wahlström är sjuksköterska i teamet.

– Det vi kommer att ge avdelningarna är ingen universallösning, utan individuellt framtagna metoder för att förbättra arbetsmiljön. Förhoppningen är såklart att vår insats genererar ännu bättre avdelningar som har lättare att rekrytera och behålla sin personal. Glad vårdpersonal ger god vård, säger hon.