Ny avdelning för patienter med mycket svåra självskadebeteenden

Sahlgrenska Universitetssjukhuset har på fredagens styrelsesammanträde fattat beslut om att ta nästa steg mot att öppna landets första avdelning för patienter med komplext självskadebeteende. Den nya avdelningen öppnar enligt planerna i början av nästa år och är en heldygnsvårdenhet med totalt tio vårdplatser.

Enheten kommer att rikta sig till patienter som har ett avancerat självskadebeteende och där all annan vård redan prövats.

Enligt Tobias Nordin, verksamhetschef inom vuxenpsykiatrin på Sahlgrenska Universitetssjukhuset, blir avdelningen en direkt följd av det nationella självskadeprojektets rapport från 2014.

– I rapporten uppskattar man att det finns mellan cirka 70 och 80 patienter i landet som har ett mycket svårt självskadebeteende och som behöver ett annat omhändertagande än vad den nuvarande psykiatriska vården kan erbjuda.

Mot bakgrund av de nationella självskadeprojektets rapport påbörjande landstingen 2014 ett gemensamt arbete med att starta tre nationella vårdenheter för patientgruppen. När betalningsmodellerna som skulle finanserna enheterna inte godkändes av landets hälso-och sjukvårdsdirektörer tog Västra Götalandsregionen beslut om att starta upp en enhet i egen regi. Nu återstår ett genomförandebeslut i regionstyrelsen för den ombyggnation som krävs för att planerna ska kunna förverkligas. Den nya avdelningen är tänkt att ligga på Östra och öppna i början av nästa år.

Enligt vårdenhetsöverläkare Guiseppe Guerrio fyller den nya avdelningen en viktig funktion för de svårast sjuka patienterna.

– Historiskt har denna patientgrupp haft svårt att få möjlighet till effektiva behandlingarPå den nya enheten vill vi erbjuda varje patient en omfattande och individuellt anpassad behandling, som är långsiktig och trygg, säger Giuseppe Guerriero, vårdenhetsöverläkare på Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Forskning kommer att vara en viktig och integrerad del av den nya enheten. Erfarenheter kommer sedan att spridas till psykiatrin som helhet i syfte att fördjupa den samlade kunskapen inom området.