Psykologenheten

Östra sjukhuset

Kontaktuppgifter

TELEFONTIDER
mån - fre 08:00 - 16:30
BESÖKSTIDER
mån - fre 08:00 - 16:30

Remissvägen 8

paviljong 4, plan 2

Östra sjukhuset

416 50 Göteborg

VÄGBESKRIVNING

Östra sjukhuset. Vägbeskrivning: Avfart Torpamotet från E20. Information kollektivtrafik: www.vasttrafik.se - Se vidare skyltning inom sjukhusområdet.

Logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster för att:

Vi vänder oss till dig upp till 18 år som behöver ett psykosocialt omhändertagande. Vi arbetar tillsammans med kuratorsenheten och andra yrkesgrupper på Drottning Silvias Barn- och Ungdomssjukhus.  

Söka vård hos oss

Om du vill komma i kontakt med en psykolog är det enklaste sättet att prata med din eller ditt barns behandlande läkare eller sjuksköterska. Familjer kan också på eget initiativ ta kontakt med oss. 

Vid ditt besök hos oss

När någon i en familj blir sjuk är kris- och stressreaktioner vanliga följder. Vi samarbetar med sjukhusets avdelningar och mottagningar, där det finns rutiner för en första kontakt.

Psykologen är en självklar del i en första bedömning om en eventuell fortsatt samtalsbehandling kan vara aktuell. Vi arbetar utifrån ett familjeperspektiv, vilket förutom familjesamtal kan innebära enskilda kontakter för barn, ungdomar och föräldrar. 

Vi som arbetar här

På vår mottagning finns olika yrkeskategorier som till exempel legitimerad psykolog och legitimerad psykoterapeut. Flera är vidareutbildade i familjeterapi, individuell psykoterapi med barn-, ungdoms- och/eller vuxeninriktning, handledningsmetodik och organisationspsykologi. 

Eftersom Sahlgrenska Universitetssjukhuset har ett utbildningsansvar förekommer det studenter på våra mottagningar och avdelningar. Du har som patient rätt att säga till om du inte vill ha studenter närvarande under ditt besök. Alla som arbetar här, personal och studenter, har tystnadsplikt.

Synpunkter

Vårt mål är att ge dig god vård och ett gott bemötande. Om du har synpunkter på den vård, behandling eller det bemötande du har fått är vi mycket tacksamma om du låter oss få veta detta. Lämna gärna dina synpunkter till:

Jan Sunnegårdh, verksamhetschef
Telefon: 031 - 343 46 53
E-post: 

Du kan också skicka dina synpunkter med vanlig post:

Blankett för synpunkter på vården

Ansvariga för mottagningen

Jan Sunnegårdh, verksamhetschef
Telefon: 031 - 343 46 53
E-post: